Praha 6 prodlužuje výběrové řízení na nájemce restaurace na Dejvické ulici

Městská část Praha 6 vypsala veřejnou soutěž na pronájem prostoru k provozování gastro provozu v rekonstruované budově Dejvická 4. Vítěz výběrového řízení se smluvně zaváže, že zajistí vlastním nákladem provedení stavebních úprav v provozovně v potřebném rozsahu tak, aby byla provozovna způsobilá k provozu. Nabídky je možné podávat do podatelny Úřadu městské části Praha 6 do konce 16. srpna do deseti hodin dopoledne.

Hlavní foto

Provozovna se nachází ve dvou podlažích. Suterénní podlaží má výměru cca 158,6 m2, přízemní podlaží má výměru cca 327,2 m2. Nedílnou součástí pronajímaných prostor je i technická místnost v prvním patře objektu o výměře cca 24,1 m2.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 16. 8. do 10:00. 

Všichni zájemci mají možnost prohlídky prostor, a to v termínech 15. 7. od 11 hodin, 29. 7. od 14 hodin a 5. 8. od 14:00. Pravidla prohlídky jsou jako jedna z příloh výzvy k podání nabídek též uveřejněny na úřední desce, a to ZDE.