Praha 6 finančně pomáhá s opravou památkových objektů

Do 30. dubna mohou žádat majitelé památkově významných objektů či souborů o dotace na stavební a restaurátorské práce. Celkem je na ně v rozpočtu vyčleněno 720 tisíc korun.

Hlavní foto

K vyhlášení památkové dotace pro rok 2021 došlo vzhledem k pandemické situaci o zhruba dva měsíce později než obvykle. Dotaci na stavební, konzervační a restaurátorské práce započaté po 1. červenci 2020 lze však poskytnout i zpětně. Oproti minulým ročníkům byla pravidla rozšířena o možnost získat dotace právě na objekty, které nejsou nemovitou kulturní památkou, ale jsou jakkoliv historicky či urbanisticky významné.

V Praze 6 se nachází přes 150 souborů, areálů a nemovitostí, které jsou zařazeny do seznamu nemovitých kulturních památek. Mnoho těchto objektů je ve vlastnictví soukromých osob nebo jim byly v rámci restitucí navráceny ve velmi žalostném stavu a majitelům se stále nedostávají prostředky, aby je mohli opravit či alespoň zakonzervovat. Paradoxem je, že právě památková ochrana těchto objektů často majitele od rekonstrukce spíše odrazuje. Požadavky na použité materiály, technologie a stavební postupy jsou totiž mnohdy finančně i časově náročnější. „Smyslem dotace je motivovat majitele významných památkových objektů k jejich ochraně a obnově a zároveň je finančně podpořit,“ říká radní Eva Smutná, která má památkovou péči v gesci.

Dotační program na podporu obnovy památkově či historiky významného objektu či souboru je vypisován od roku 2008. Městská část Praha 6 tak mimo jiné postupně přispěla na obnovu Jurkovičovy vily v Bubenči, obnovu vily od Josefa Gočára v ulici Tychonova, na úpravu sklepních prostor Suchardovy vily a vytvoření Muzea J. Suchardy, na postupné stavební úpravy venkovské usedlosti Staré náměstí 6 v Ruzyni nebo objektu Kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce. V roce 2019 byl poskytnut příspěvek na opravu dvorní fasády nemovité kulturní památky – bytového domu v ulici Čs. armády 5.