PRAHA 6: CO SLIBUJE PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY?

Praha, 24. 4. 2015 – UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENT – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ. V pátek 10. 4. 2015 schválila Rada MČ Praha 6 své Programové prohlášení na období 2014 – 2018. Priority a cíle radnice v 16 zásadních oblastech je popsáno na osmi stranách. Jeden ze zásadních dokumentů projednalo v pátek 24. 4. 2015 zastupitelstvo.

Celé programové prohlášení naleznete na webu radnice zde: http://www.praha6.cz/pp1418.html

Hlavní foto

„Programové prohlášení chápu právě jako strategický výhled do dalšího období, které není záměrně limitováno pouze čtyřmi roky. Praha 6 je totiž natolik významnou městskou částí, že si nezaslouží jen krátkodobé výhledy,“ řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6.

Starosta dodal, že minulé koalici o dvou stranách (ODS, ČSSD) trvalo od listopadu 2010 do května 2011 než dala prohlášení dohromady. Současná pětikoalice zvládla dát dokument veřejnosti o měsíc dříve (přesně o 34 dní), takže současná kritika, že se v současné koalici rodilo prohlášení neúměrně dlouho, je tedy opravdu neoprávněná.

Nové radě se bez ohledu na to, že neměla prohlášení povedlo vypovědět řadu nevýhodných smluv, zrušit předražené právní služby, připravit nejrůznější akce a otevírat úřad lidem.

Jak hodnotí 100 dní nové rady starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09)?

Stihli jsme nastartovat revizi všech smluv, okamžitě byly prověřeny projednávané stavební záměry a opětovně vyhodnoceny podané změny územního plánu. Řada změn byla stažena či pozastavena. Probíhá hloubková kontrola odboru správy obecního majetku a připravuje se celková reorganizace právního odboru. Kompletní přeměnou prošlo SNEO, které postupně přebírá do správy objekty v majetku Prahy 6 a začíná tak konečně plnit funkci, pro kterou bylo kdysi zřízeno.

Podařilo se dojednat odklad změn v linkovém vedení MHD s tím, že budou připraveny tak, aby cestujícím opravdu přinesly zlepšení. Začali jsme otevřeně komunikovat s občany, od svého nástupu do funkce jsme uspořádali tři veřejné debaty k projektům dotýkajícím se bezprostředně obyvatel v daných lokalitách a vypsali k jednomu z nich anketu. Předchozí vedení se komunikaci na toto téma důsledně vyhýbalo, takže jsme v poměrně obtížné situaci, ale věříme, že rozumné řešení například tramvajové trati na Dědině najdeme.

Snížili jsme náklady na úklid a údržbu veřejné zeleně při zachování jejich kvality, podařilo se nám totiž uzavřít smlouvu o spolupráci se spolkem Naděje a K srdci klíč - jejich klienti bez domova se budou podílet na úklidu veřejných prostranství v Praze 6. S pražským magistrátem jsme začali jednat o pozemcích vhodných pro stavbu nové LDN. Podařilo se získat dotaci hlavního města ve výši 7 miliónů korun na rekonstrukci jídelny a varny ZŠ Emmy Destinové a do rekonstrukcí škol a školek bude letos směřovat přes 100 milionů korun. Byla navázána úzká spolupráce a pravidelná setkání s rektory vysokých škol na území Prahy 6 a Suchdola a otevřena myšlenka kampusu v Technické ulici mezi VŠCHT a ČVUT, což je ze strany vysokých škol vnímáno nesmírně pozitivně.

Byl zahájen projekt "Otevřené smlouvy" a přípravy vzniku organizace "Otevřená města" - Praha 6 participuje s několika dalšími městy na přípravných pracích ke zveřejňování smluv v otevřených datech. Byla spuštěna příprava nové podoby časopisu Šestka - změny obsahu, vizuální podoby, distributora a inzerce. Předpokládáme modernější obsah, vyšší příjem z inzerce, posílení redakce a zlepšení distribuce - první nové číslo vyjde na přelomu srpna a září. A jako třešničku na dortu jsme nastavili nová pravidla autoprovozu, aby Praha 6 zbytečně neplýtvala na operativním leasingu aut, se kterými nikdo nejezdí.

Celý rozhovor se starostou si můžete přečíst v radničních novinách Šestka zde: http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4230

O komentář k programovému prohlášení jsem požádali také ostatní zástupce starosty a radní z koaličních stran:

„Odpovědné a kvalitní hospodaření s nemovitým majetkem městské části se stane jedním ze základních zdrojů financování potřeb Prahy 6. Základem správného hospodaření je vyrovnaný rozpočet mezi běžnými příjmy a výdaji. Nadále není možné financovat běžné výdaje z minulých prodejů majetku. Veškeré výdaje musí být podloženy položkovou analýzou,“ řekl Jaromír Vaculík (TOP 09), radní Prahy 6 pro finance a majetek.

„Jednou z priorit je určitě modernizace trati Praha Kladno s odbočkou na letiště. Severozápadní část Prahy je zcela bez záchytných parkovišť a bez rychlého kolejového spojení s kladenskou aglomerací. Výsledek zažíváme každý den - Praha 6 je zahlcena dopravou. Zatímco od Kralup nad Vltavou, Nymburka, Kolína, Benešova a Berouna vedou do centra dvoukolejné elektrizované tratě, ve směru od největšího města středočeského kraje Kladna a jeho okolí je pouze jednokolejka pro motoráky. Modernizovaná trať kromě rychlého a komfortního spojení bez emisí nabídne i přes tisíc nových míst na záchytných parkovištích po celé délce trasy. Podpoříme variantu, která je celkově nejefektivnější a posílí městský charakter svého okolí. Zásadním požadavkem je komplexní posouzení projektu na životní prostředí. Druhým zásadním požadavkem je férová finanční kompenzace těm obyvatelům, jejichž domy budou stavbou negativně dotčeny. Přísní budeme také v požadavcích na architektonické provedení. Urbanisté a architekti musí být zapojeni do projekčních prací od úplného začátku a dbát na to, aby stavba vhodně zapadla do městské krajiny," řekla k tomu Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty, na starosti má dopravu a bezpečnost.

„Programové prohlášení, které předkládáme, se snaží být stručné, přehledné a bez zbytečných samozřejmých bodů. Záměrně jsme nechtěli slibovat co všechno zařídíme a postavíme, abychom na konci volebního období zanechali polovinu bodů pouze ve formě slibů. Samozřejmě naše úsilí bude přesahovat konkrétní vymezené cíle, ovšem do prohlášení jsme zahrnuli pouze ty reálné. Přestože čtyři roky jsou relativně málo času tak věřím, že se nám podaří toto naše programové prohlášení naplnit,“ řekl Martin Polách (ANO Praha 6), zástupce starosty pro strategický rozvoj a veřejný prostor.

„Kromě zajišťování kvalitní péče o zeleň se budeme snažit ve spolupráci s občany o její rozšiřování. Budeme usilovat o zajištění enviromentálního monitoringu a odpovídající reakce v praktické politice. U větších záměrů na území městské části budeme aktivně posuzovat jejich dopady na životní prostředí. Velkou pozornost budeme věnovat úklidu a zlepšení hospodaření s odpady,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ), radní Prahy 6 pro životní prostředí.

„Pro Starosty a nezávislé (STAN) se klíčové téma programového prohlášení nachází v poslední kapitole, která se věnuje "otevřené radnici". Důraz na transparentní a otevřené rozhodování je pro nás zásadní. Smlouvy radnice se zavazujeme projít jednu po druhé, ale především je začneme zveřejňovat přehledněji - v tak zvaných otevřených datech. S progresivními radnicemi několika dalších měst připravujeme unikátní sdílený projekt "Otevřená města", webové stránky zpřehledníme tak, aby se v nich mohli snadno orientovat všichni: Zaměstnanci úřadu, kolegové z koalice, kritici z opozičních lavic, ale především veřejnost, která si v předešlých letech postupně vytvořila k politickým reprezentacím Prahy 6 velmi ostražité postoje. Máme vyzkoušeno, že zveřejnění je nejlepší prevencí korupce, ale zároveň ochrana před případnými demagogickými útoky či smyšlenými nařčeními. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli posílit kontrolu investic do škol a zavést i tam osvědčené nástroje eAukce a eTržiště. V oblasti kultury jsme se zavázali přesunout významnou část prostředků do dotačních řízení, která budou srozumitelná, transparentní a spravedlivá a dají příležitost také dosud přehlíženým žánrům i žadatelům. Dotační pravidla v kultuře se nám podařilo dokončit bleskurychle - během prvních měsíců po volbách - navzdory faktu, že bylo nejdříve potřeba kompletně převzít provoz úřadu městské části a personálně obsadit dosud chybějící oddělení kultury. Na kulturní provoz v druhé polovině roku 2015 mohou zájemci žádat o dotace už nyní. Doufáme, že to ocení,“ řekl Jan Lacina (STAN), zástupce starosty pro otevřenou radnici, kulturu, školství a vzdělávání.

„Základní ambicí současného vedení městské části je dělat poctivou politiku – alespoň tak jsem to vnímal při diskusích nad tvorbou Programového prohlášení. Přes politickou různost – koalici tvoří pět stran – jsem viděl snahu o takový rámec budoucí politiky, který umožní komunikaci s veřejností, s opozicí, sdruženími i odbornou veřejností. Důležitými body jsou strategický rozvoj, kde se objevují stěžejní projekty, doprava, která určitě bude oříškem jak z pohledu dopravních cest, tak parkování. Chceme také udržet vysoký standard péče o životní prostředí, školství a kulturu. Praha 6 jako rezidenční čtvrť s vysokým počtem seniorů bude klást důraz na sociální služby, dlouhodobou péči, ale i volnočasové aktivity pro seniory, zároveň ale vytvářet příznivé prostředí pro rodiny s dětmi. Dlouhodobě se také soustředíme na  veřejný prostor a jeho  oživení. To všechno ale musí být rámováno odpovědným hospodařením s majetkem a zacházení s rozpočtem tak, aby nevznikaly dluhy nebo skryté  závazky pro budoucí reprezentace naší městské části," řekl Marián Hošek (KDU-ČSL), radní Prahy 6.

K prohlášení se vyjadřuje také opozice:

„Na to, že jsme čekali na programové prohlášení téměř 6 měsíců, i když slib byl do konce ledna, bych očekával trochu konkrétnější dokument, a ne ten, u kterého ani není jasné, kdo ho vlastně předkládá nebo podepsal. I když v úvodním slovu neznámý předkladatel slibuje čisté ulice, ve vlastním dokumentu nenalezneme tak zásadní věci pro občany Prahy 6, jako úklid, údržba nebo oprava chodníků, ulic nebo zeleně. Naopak zde čteme spoustu obecných frází ve stylu - zanalyzujeme, připravíme strategický plán, nebo zajistíme koncepci. Toto bych spíše čekal v předvolebním letáku nebo při delším volebním období, protože do konce toho stávajícího zbývá jen málo přes tři roky a prohlášení by mělo směřovat právě k tomuto. Na druhou stranu jako zastupitele za ODS mě může těšit, že většina z těch málo konkrétních věcí, které prohlášení uvádí, jako ZŠ Kocínka, MŠ Vokovická, náměstí Na Santince nebo transformace areálů v Ruzyni,bylo kompletně připraveno, nebo alespoň započato, již minulém volebním období,“ uvedl za klub ODS opoziční zastupitel Jiří Lála.

„Programové prohlášení radniční koalice, které bylo zveřejněno v dubnu (ač bylo veřejně na jednání Zastupitelstva slíbeno na leden) vychází v naprosté většině z již minulou radou rozpracovaných a minulým zastupitelstvem podporovaných cílů. Programové prohlášení má být strategickým výhledem do dalšího období. Ale je vhodné porovnat, že minulá rada s menším počtem uvolněných zastupitelů sice zpracovávala programové prohlášení o měsíc déle, ale minulé programové prohlášení mělo 48 stran, nové má jen stran 8. Jako celek je nové programové prohlášení vágní a stanovené cíle jsou bez stanovení jakýchkoliv termínů, tedy bez možnosti jednoduché veřejné kontroly. Také, když si zkonfrontujeme to, co je v programovém prohlášení napsáno s rozpočtem městské části na rok 2015 musíme zpozornět. Vypadá to, že sice budeme mít strategie a vize (sice postrádající termíny realizace), které však nejsou podloženy financemi. Přesto v programovém prohlášení chybí např. jasné stanovisko k severozápadní části pražského silničního okruhu, co se stane s objekty v dezolátním stavu apod. Občané Prahy 6 zvyklí na vysoký standard při péči o zeleň a veřejná prostranství se spíše budou muset připravit na jeho snížení. Trávníky se budou méně sekat, vůbec se nepočítá s chemickým ošetřením chodníků. Koalice sice tvrdí, že vše jde dělat lépe a efektivněji, ale s tím je v rozporu navýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části," řekl za ČSSD René Pekárek. 

„Programové prohlášení Rady MČ Praha 6 nelze považovat za vrcholné umělecké dílo. Je v něm více opatrně formulovaných záměrů, než konkrétních projektů, jejichž splnění budeme moci zkontrolovat na konci čtyřletého mandátu. I tak je to ale jistý základní „jízdní řád“, podle kterého je možné obec řídit. Je v něm navíc celá řada styčných bodů s volebním programem KSČM, zejména v dopravě, životním prostředí, hospodaření, ale také v sociálně bytové oblasti, ať už jde o stálé zlepšování sociálních služeb, zajištění dostupného bydlení či projekt centra služeb pro seniory v Šolínově ulici. Chybí mi v něm ale například konkrétní zadání pro výstavbu nové LDN na pozemcích v Ruzyni - věřme, že to neznamená ústup od tohoto záměru - a také energičtější řešení situace v kritizované poliklinice Pod Marjánkou, která podle dosavadních smluv má být do dvou let plně zrekonstruovaná,“ řekla Helena Briardová (KSČM), předsedkyně Klubu zastupitelů strany.