Praha 6 chystá komunitní centrum pro rodiny z Ukrajiny

V Praze 6 vznikne komunitní centrum Slunečnice pro ukrajinské rodiny, které uprchly před válkou. Centrum bude provozovat Arcidiecézní charita Praha za podpory městské části. Zastupitelé Prahy 6 dnes na svém mimořádném zasedání schválili finanční dotaci na provoz centra ve výši půl milionu korun.

Hlavní foto

Komunitní centrum Slunečnice pro ukrajinské uprchlické rodiny nese název podle květiny, která se stala symbolem Ukrajiny. Centrum bude sídlit v Thákurově ulici v Dejvicích a pro rodiče s dětmi z Ukrajiny bude otevřené vždy od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin. Svůj provoz zahájí dnem otevřených dveří v pondělí 14. března. „Navázali jsme spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha, která má bohaté zkušenosti v oblasti sociální i školské a zajistí provoz komunitního centra. Aby bylo možné projekt úspěšně rozvíjet, podpoříme provozovatele centra prvotní dotací ve výši půl milionu korun,“ vysvětluje Marián Hošek, radní Prahy 6 pro sociální a zdravotní politiku, a doplňuje: „Kapacitně bude centrum určeno pro 30 až 50 maminek s dětmi, tuto kapacitu můžeme podle potřeby průběžně navyšovat. Sloužit bude výhradně pro smysluplné trávení volného času a dětem i rodičům napomůže adaptovat se krok po kroku na život v nové zemi.“

V centru budou postupně probíhat rodinné volnočasové aktivity. „Naštěstí máme v Praze 6 spoustu organizací, které prakticky okamžitě byly ochotné přidat ruku k dílu. Dům dětí a mládeže zajistí různé zájmové kroužky, základní umělecké školy pomohou s kulturním programem, kam patří zpívání, výtvarná činnost apod. Oslovíme také sportovní kluby. Za všechnu tuto podporu a spolupráci jsem nesmírně vděčná, neboť je důkazem, že v naší městské části umíme pro dobrou věc táhnout za jeden provaz,“ říká Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství.

Uprchlickým rodinám budou v centru Slunečnice k dispozici ukrajinsky či rusky mluvící pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha. „Založili jsme sbírkové konto a budeme moc rádi, pokud nám veřejnost na péči o děti z Ukrajiny přispěje. Dárce budeme pravidelně informovat, jak činnost komunitního centra probíhá a jak se dětem daří,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. Přispívat lze na konto s číslem 749986/5500, variabilní symbol pro centrum Slunečnice je 436. Veřejnost také může pomoci s dětským vybavením v centru. K charitativnímu stánku na farmářských trzích na Vítězném náměstí bude možné přinést batůžek nebo aktovku s osobními věcmi, které využije každé dítě: psací potřeby, hračky, plyšové postavičky aj. Sbírka na trzích startuje již v sobotu 12. března.

Podpora městu Chmelnický

Zastupitelé Prahy 6 dnes také schválili poskytnutí věcného daru ukrajinskému městu Chmelnický. Představitelé tohoto města se na Prahu 6 před časem obrátili s konkrétní žádostí o pomoc. Chmelnický tak od městské části obdrží zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny nebo kojeneckou výživu v celkové hodnotě dva miliony korun.     

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024