Praha 6 chce v boji proti výherním automatům přitvrdit

Radní Prahy 6 souhlasili s návrhem obecně závazné vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů s podmínkou většího časového omezení provozu. Zároveň požadují, aby centrální loterní systém nebo-li interaktivní videoterminály podléhal stejnému režimu jako dosud provozované výherní automaty.
Hlavní foto

Na území Prahy 6 je celkem 76 provozoven s výherními automaty.

“U všech chceme sjednotit dobu, po kterou by osoby starší 18ti let mohly používat výherní automaty. Možné by to bylo nejdříve od 16 hodin a maximálně do půlnoci. Provozovny otevírající po této době či končící před půlnocí by měly samozřejmě zachován svůj původní provoz,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Žádné další provozovny s výherními automaty však už povolovat nebudeme, stávající stav je konečný.“

Všech 76 provozoven s výherními automaty v Praze 6 by tak muselo upravit svůj provoz, protože drtivá většina z nich začíná svůj provoz na automatech již od dopoledních hodin.

“Protože mladí jsou k závislosti náchylnější, jde nám především o to, aby během dne neměli možnost automaty vůbec používat. Předpokládáme, že po 16. hodině by to měli být již rodiče, kteří se postarají o tom, aby jejich děti herny nenavštěvovaly,“ tvrdí starosta Chalupa.

Snahu Prahy 6 o potlačení výherních automatů podporují také odborníci na závislosti. Například psychiatrička Eva Mráčková z léčebny v Bohnicích říká, že nejdůležitější je dostat automaty z dosahu dětí, protože mladý člověk je k hráčské závislosti náchylnější než dospělí lidé. Podle Mráčkové by radnice neměly zakazovat jen výherní automaty ve vzdálenosti sto metrů od škol, ale obecně se snažit jejich výskyt minimalizovat. Pro děti a mladé lidi je hraní na automatech obzvláště nebezpečné i proto, že se díky hernám začínají vzdalovat realitě, přestanou je zajímat jiné věci včetně školy, koníčků, kamarádů a jejich vzory se stávají jiní hráči automatů. Je třeba si uvědomit, že hraní na výherních automatech je velmi nebezpečným společenským jevem, se kterým je třeba začít bojovat co nejdřív.

To si Praha 6 uvědomuje a nehodlá jen čekat s prázdnýma rukama. „Domníváme se, že nejúčinnější ochranou je právě časové omezení při používání automatů,“ zdůvodnil své stanovisko starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. „Myslíme si, že jde o účinnější nástroj nežli úplný zákaz činnosti, kdy hrozí vznik černých heren a nekontrolované a nezdaněné hraní, tak jako v období prohibice. Stejně tak nevidíme řešení zákazu automatů podle teritoriálního klíče, kdy by se pouze přesunuly skupiny hrajících lidí z místa na místo. Ani nepožadujeme absolutní zákaz výherních automatů, chceme hlavně především ochránit nejrizikovější skupinu, kterou jsou děti a mladiství," dodal Chalupa.

Současně s novou vyhláškou o výherních tím také sílí tlak na ministerstvo financí, které hernám poskytuje licence na provozování takzvaných videoterminálů, tedy výherních automatů nové generace. Tyto automaty totiž město svou vyhláškou regulovat nesmí, a tak tlačí na ministerstvo, aby své licence poskytovalo v souladu s jejich vyhláškami. Starosta Chalupa o konkrétní kroky žádá ve svém dopise prvního náměstka primátora Rudolfa Blažka:

“Vedle výherních hracích přístrojů existují zcela nové technologie, které umožňují provozovat centrální loterní systémy nebo-li interaktivní videoloterní terminály. Provoz a s tím spojená kontrola, regulace a další činnosti spadají v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách do kompetence Ministerstva financí ČR. Přesto, že se jedná o centrální loterní systém, negativní důsledky vyplývající z notorického hráčství, nebo-li gamblerství, se projevují v místech, kde jsou jednotlivé terminály provozovány. Proto si Vás dovoluji požádat o iniciování novely zákona č. 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách v tom smyslu, aby centrální loterní systém neboli interaktivní videoloterní terminály podléhaly stejnému režimu jako dosud provozované výherní hrací přístroje, zejména v oblasti povolování provozu, kontroly, vedení správního a místního poplatku, případně přestupkového řízení,“ píše Chalupa v dopise.

Související články