Praha 6: Brána jazyků otevřena

Praha 6 přichází od nového školního roku s unikátním programem na podporu výuky prvního cizího jazyka v mateřských a základních školách.

Hlavní foto

Děti v první a druhé třídě základních škol budou mít možnost výuky jazyka o 4 hodiny týdně navíc a dětem v mateřských školách přibudou 2 hodiny cizího jazyka formou kroužků a volnočasových aktivit. Stejně tak výuku druhé cizího jazyka budou moci díky podpoře radnice začít děti už od 6. třídy v rozsahu čtyř hodin týdně.

“Mou prioritou je posílit kvalitu i objem výuky cizích jazyků. Začít se musí odmalička. V každé školce by proto měla být možnost výuky cizího jazyka, vyučovat angličtinu navrhuji už od první třídy, a to několikrát týdně. Druhý jazyk by se měl studovat od šestého ročníku,” vysvětlil smysl nového projektu Jazyková Šestka starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Program Prahy 6 výrazně posouvá hranici začátku výuky jak prvního, tak druhého cizího jazyka ve prospěch dětí a žáků. Podle státní normy se děti musí začít učit první cizí jazyk od 3. třídy, v Praze 6 ta možnost bude už od první třídy či mateřské školy, druhý cizí jazyk je na základních školách přidáván od 8. třídy, v Praze 6 to bude již od 6. třídy. Radnice tak za podporu výuky cizích jazyků zaplatí v příštím školním roce pro děti základních škol 8 milionů korun a pro předškoláky 2 milióny korun. Nepůjde o povinnost, ale o možnost pro každého zájemce.

“Záměr radnice Prahy 6, jako zřizovatele mateřských i základních škol, podpořit výuku anglického jazyka nejen v prvních a druhých ročnících, ale i v mateřských školách je důkazem, jak zřizovatel může zásadně ovlivnit a zkvalitnit způsob vzdělávání ve svých školských zařízeních. Tento záměr navíc nepostrádá koncepční návaznost a přispěje k zintenzivnění výuky či komunikace v jazykové výbavě žáků, úspěnosti při vstupu na střední školy, ale i v jejich osobním růstu,” podporuje myšlenku ředitel ZŠ J.A. Komenského Luděk Soustružník.

„Projekt Prahy 6 odpovídá potřebám škol, kdy na rozšíření výuky cizích jazyků chybí finance. Důležitá je i podpora druhého cizího jazyka, který dá dětem možnost lepšího uplatnění v budoucnosti. Na školách pak je, aby tuto velkorysou nabídku efektivně a smysluplně využily,“ potvrdila smysl projektu ředitelka ZŠ Hanspaulka Marie Pojerová.

V případě maximálního využití pak školák z Prahy 6 bude mít k dispozici během celé školní docházky (od 1. do 9. třídy) celkem 870 hodin výuky jednoho cizího jazyka, zatímco jeho spolužáci z celé České republiky mají podle školských norem k dispozici pouze 630 hodin výuky. Školáci z Prahy 6 tak získají o 38 % jazykové výuky navíc. A pokud se jazyku začnou věnovat už v mateřské škole v Praze 6, počet hodin si navýší až na 990 !!

„Je dvacet let po revoluci a stále ještě úroveň jazykové výuky není dostatečná. I proto navrhuji také otevřít veřejnou debatu o možnosti vysílat vybrané filmy v televizi pro teenagery a děti v původním znění, bez dabingu. Vím, že to není populární, ale příklady z řady zemí ukazují, jak skvěle to pomáhá. Domnívám se, že právě vzdělaná společnost je jedním ze základních řešení stávajících ekonomických problémů,“ vysvětluje autor projektu starosta Chalupa.

Slova starosty Chalupy potvrzují srovnání z dalšími zeměmi. Dánský školák věnuje výuce jazyka minimálně 900 hodin během své školní docházky, v Norsku je to 781 hodin, v Rakousku 750 hodin, na Islandu 720 hodin, ve Finsku 626 hodin a v Polsku 456 hodin. V některých zemích se však věnují výuce jazyka při povinné školní docházce I více nežli tisíc hodin. Školák z Prahy 6 se tak zařadí k dětem s nejintenzivnější výukou jazyků v Evropě.

“V Praze v oblasti cestovního ruchu pracuje více než sto tisíc lidí, cizinci tvoří třináct procent místní populace. I proto aktivní znalost světových jazyků je důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění na domácím i nadnárodním pracovním trhu, odborného, ale i osobního růstu a rozvoje všeobecných komunikačních dovedností,“ tvrdí radní pro oblast školství Ondřej Balatka.

Cesty do zahraničí
Výuka cizích jazyků na základních školách patří dlouhodobě mezi hlavní prioritu Prahy 6. Svědčí o tom rozsáhlé grantové programy, které v Praze 6 fungují již čtvrtým rokem a díky nimž patří školy v Praze 6 mezi nejaktivnější například ve vzdělávácích výjezdech do zahraničí.

“Domnívám se, že v Praze 6 jsme průkopníky nejintenzivnější jazykové výuky v celé republice. Pro lepší jazykové vzdělání jsme vytvořili jazykový program Otevřený svět, který se podle mého názoru ujal. Každý rok totiž vyjede do zahraničí více školáků Prahy 6. Na začátku před třemi lety šlo o necelých dvě stě dětí, vloni jich bylo v zahraničí už téměř osm set! Na začátku jsme jazykové pobyty podporovali sami, nyní jsme získali silného partnera v Letišti Praha. Mojí ambicí je, aby každý žák druhého stupně alespoň jednou mohl vyjet na zahraniční jazykový pobyt. Pokud totiž naše děti nenaučíme alespoň jeden cizí jazyk, daleko to nedotáhnou,” říká Tomáš Chalupa.

Do programu se zapojily všechny základní školy z Prahy 6 i víceletá gymnázia. „Z celkového počtu dětí, které vycestovaly, jich má 776 trvalý pobyt v Praze 6. Těm všem městská část náklady na pobyt z podstatné části uhradila,“ doplnil radní pro školství Ondřej Balatka.

Praha 6 na studijní pobyty žáků přispívá až do 90 % nákladů. V loňském roce to bylo částkou 4 a půl milionu korun. Nejčastějším místem pobytů byla Velká Británie, 15% dětí navštívilo Francii, mezi cílové oblasti patřilo Německo, Dánsko, Itálie a Španělsko. Díky programu Otevřený svět se uskutečnily i příměstské tábory. „O prázdninách jsme uspořádali dva týdenní kurzy s rodilým mluvčím,“ uvedla ředitelka ZŠ Hanspaulka Marie Pojerová. Vybraní žáci ZŠ Pod Marjánkou se vloni v říjnu podívali do USA. „Pobyt v cizojazyčném prostředí nejen prohloubí jazykové vědomosti, ale stává se pro děti přirozenější,“ domnívá se ředitelka ZŠ Pod Marjánkou Marcela Pácalová.

Finanční podporu městské části získávají pouze studenti, kteří mají trvalé bydliště v Praze 6. „Pro žáky z jiných městských částí nebo obcí, kteří se pobytu se školou zúčastnili, jsme připravili vzor žádosti o příspěvek v místě jejich bydliště,“ sdělil vedoucí školského odboru Jan Holický.

Studenti Prahy 6 na jazykových kurzech v zahraničí
2009 776 dětí
2008 312 dětí
2007 190 dětí

Náklady Prahy 6 na podporu pobytů r. 2009: 4 miliony 498 tisíc korun
Z toho příspěvek Letiště Praha: 3 miliony 859 tisíc korun

Výuka předmětů v cizím jazyce
Do portfolia podpory jazykové výuky v Praze 6 ze strany radnice patří i výuka předmětů v cizím jazyce. Dosud je realizována na šesti základních školách z patnácti. Děti se tak učí v anglickém jazyce matematiku, informatiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu nebo vaření.

Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím
Radnice také školám přispívá na mzdové náklady na pedagogy – rodilé mluvčí. Ty škola samozřejmě využívá pro výuku nejen cizího jazyka, ale i jiných předmětů v cizím jazyce.

CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům
Městská část se rozhodla rozšířit svoji dlouhodobou podporu jazykového vzdělávání a zakoupila pro všech svých patnáct základních škol regionální licenci programu Jazyky bez bariér. Speciální program je díky několika odlišným možnostem práce s textem a jeho zvukovou podobou určen především pro děti s dyslexií. „Jde o to, že děti vnímají cizí slovo zároveň několika smysly,“ vysvětlil princip výuky Ondřej Balatka. Podle něj program podporuje i individuální formy výuky, které mohou být zaměřeny na opakování nebo naopak tvůrčí invenci nadaných žáků. „Program byl školám dodán v podobě CD-ROMu, který díky licenčním podmínkám umožňuje jeho využívání nejen ve školách, ale i v rámci domácí přípravy,“ doplňuje Balatka s tím, že díky tzv. multilicenci mohou rodiče program dětem nahrát do domácích počítačů.

Reportáž TV6 ZDE

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024