Praha 6 ani letos podnikatelům nezvyšovala nájemné

Radní rozhodli nezvyšovat nájemné z nebytových prostor o index průměrné míry inflace za uplynulý rok. Podnikatelům v Praze 6 tak letos nezvýší nájemné o 6,3 %.
Hlavní foto

Radní se rozhodli nezvyšovat nájemné o index průměrné míry inflace za rok 2008 k 1. červenci 2009 u všech nájemců obecních nebytových prostor na území Prahy 6. "Domníváme se, že je to jedna z podpor podnikání," řekl k rozhodnutí radnice starosta Tomáš Chalupa. 

Význam tohoto rozhodnutí je nejen podpora podnikání na území městské části, ale tímto krokem se také přispívá k celkovému snižování inflace, což má samozřejmě dopad na všechny spotřebitele.

Podle nájemních smluv uzavíraných s nájemci nebytových prostor v objektech v majetku hl. m. Prahy - m. č. Praha 6 je pronajímatel oprávněn sjednané nájemné každoročně zvýšit vždy k 1. 7. každého roku o index průměrné míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý rok.

Roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2005 proti průměru roku 2004 byla 6,3 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.

náhled souboru

Související články

Případné mimořádné výdaje v souvislosti s pandemií covid-19, nárůstem cen za energie či nárůstem cen u stavebních prací Praha 6 v příštím roce pokryje z rozpočtových rezerv, jež byly stanoveny na celkem 83 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu na rok 2022, který dnes schválilo zastupitelstvo městské části. Rozpočtový plán počítá s příjmy téměř 779 milionů korun, provozní výdaje jsou předpokládány ve výši 787 milionů korun. Do rozvoje chce Praha 6 investovat celkem 530 milionů korun, nejvíce z toho v oblasti školství.

Celý článek17. 12. 2021