Praha 6 a PVK drží slovo

Obyvatelům žijícím v místech, kde se kontaminovaná voda v květnu loňského roku vyskytla, bude odpuštěna měsíční platba za vodu. O slevu nemusí dotčené domácnosti žádat. Uvidí ji vyčíslenou na faktuře ve vyúčtování.

Hlavní foto

Společnost Pražské vodovody a kanalizace zároveň nabízí všem, kteří by nebyli spokojeni s konečnou fakturou, aby se obrátili na zákaznické oddělení, které s nimi vyřeší konkrétní problém či nesrovnalost. Veškeré kontaktní údaje najdou občané na webových stránkách společnosti: www.pvk.cz

Sleva je výrazem poděkování obyvatelům Prahy 6 za to, že odpouštěly kohoutky a tím významně pomohli k rychlé dezinfekci vodovodního potrubí.