Anketa: V Praze 6 až 90 % spokojených obyvatel, hlavní problém doprava

Praha, 16. 12. 2013 – Téměř 90 % spokojených občanů, vynikající životní prostředí, dobrá atmosféra, dopravní dostupnost zejména MHD a také občanská vybavenost.  Zásadní nedostatky se týkají individuální automobilové dopravy včetně parkování. To jsou hlavní závěry reprezentativního průzkumu a internetové ankety. Svoje odpovědi poskytlo 602 respondentů v dotazníkovém šetření a 600 respondentů v internetové anketě. Průzkum probíhal od 10. do 21. října 2013.

Hlavní foto

Celková spokojenost občanů se životem v této městské části je vysoká. Spokojeno je téměř 90 % občanů, přičemž zhruba jedna třetina je velmi spokojena a většina občanů spadá do kategorie spíše spokojených. 

Občané Prahy 6 výrazně oceňují nejen životní prostředí v lokalitě v širokém slova smyslu, ale také celkovou atmosféru městské části, její dopravní dostupnost zejména MHD a také občanskou vybavenost. Naopak za tři nejslabší stránky Prahy 6 jsou považovány – především čistota, hluk, odpady a pejskaři, dále pak nevyhovující automobilová doprava a vysoké náklady na bydlení.

 

Náměty občanů

Nejčastěji, a to přes 25 % v dotazování a 30 % v anketě, směřují spontánní náměty občanů do oblasti dopravy - a to jak automobilové (včetně parkování), tak veřejné, pěší i cyklistické.

Dopravní průzkumy prováděné na Praze opakovaně ukazují, že více než tři čtvrtiny obyvatel Prahy 6 disponuje osobním automobilem (vlastním, používaným v rámci rodiny nebo firemním). Za dané situace není překvapující, že z řady nabídnutých možností, na co by se měla radnice Prahy 6 v následujícím období zaměřit, jednoznačně dominuje doprava a parkování.

Roste také důraz kladený na čistotu i údržbu parků a zeleně. Na druhé straně stále menší část veřejnosti očekává od radnice péči o zdravotnictví a do jisté míry také o sociální oblast.

Většina obyvatel Prahy 6 nenavrhuje žádné úpravy ve stávajícím uspořádání MHD, stav jim – s výjimkou aktuální situace na Evropské – vyhovuje. Další pětina neví, jaké změny v MHD si přát. Námět se tak podařilo získat jen asi od čtvrtiny občanů a radnice se jimi bude podrobně zabývat.

Šestka a webové stránky Prahy 6 jako hlavní zdroj informací

Pro téměř 60 % občanů je hlavním zdrojem informací o naší městské části časopis Šestka. Informace na webových stránkách pokrývají také velkou část populace Prahy 6 - 42,0 %.  Ze sociálních medií jasně vede facebook, který je v tomto smyslu důležitý už pro každého pátého občana Prahy 6 - 21,1 %. Následuje Youtube s 12,9 %. Nová aplikace Šestka do mobilu je zatím důležitá jen pro 7,6 % občanů.

Zájem o dění na Praze 6

O dění na Praze 6 se podle vlastního vyjádření zajímá většina občanů této městské části (51,7 %). Neplatí to však pro všechny skupiny obyvatel stejně. Zájem málo projevují především mladí do 29 let (39,3 %) a lidé se základním vzděláním (42,4 %). Na druhé straně nadprůměrně často se o dění v městské části zajímají lidé s vysokoškolským vzděláním (56,6 %) a starousedlíci, kteří zde žijí více než 30 let (56,5 %).

Největší zájem zaznamenal průzkum v Liboci (76 %) a ve Vokovicích (58 %), nejmenší naopak ve Střešovicích (45 %), Ruzyni (44 %) a v Dejvicích (30 %).