POZOR! VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ K TRAMVAJI NA DĚDINU: 15. 1. 2015 - 15:30 HODIN

Magistrát hlavního města Prahy pořádá

ve čtvrtek 15. ledna 2015

v sále Základní školy Dědina - Žukovského 580/6, Praha 6

od 15:30 hodin

veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů záměru

"Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6"

na životní prostředí ve smyslu příslušného zákona a veřejné zdraví.

 ZÁSTUPCI MČ PRAHA 6 A JEJÍ OBČANÉ ROZHODNĚ NEMŮŽOU CHYBĚT!

Hlavní foto

Jednání se zúčastní zástupci oznamovatele (Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s.), zpracovatel dokumentace (ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. - Mgr. Radek Jareš) a zpracovatel posudku (Ing. Václav Obluk).

Pozvání dále obdrží zástupci dotčených územních samosprávných celků (hlavní město Praha, městská část Praha 6), dotčených správních úřadů (Hygienická stanice hlavního města Prahy, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy) a další subjekty (viz příloha).

PRAHA 6: TRAMVAJ NA DĚDINU NESMÍ ZVÝŠIT AUTOMOBILOVOU ZÁTĚŽ V LOKALITĚ

Praha, 8. 12. 2014 – UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENT. Rada městské části Praha 6 dnes jednomyslně schválila vyjádření radnice k tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Hlavní požadavek je jasný – ochránit rezidenční oblast před nárůstem automobilové dopravy a řešit úbytek parkovacích míst. Projekt je nyní ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí.

„Podporujeme tramvaj, ale nechceme křižovatku, která by přivedla tranzitní dopravu do míst, kde dnes není. Nepodceňujeme ani řešení úbytku parkovacích míst v souvislosti s výstavbou tramvajové trati," řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy.

Prodloužení tramvajové trati přes Dědinu na Dlouhou Míli patří dlouhodobě mezi priority Prahy 6, ale pouze za určitých podmínek. Hlavním důvodem pro podporu prodloužení je zlepšení dopravní obslužnosti oblasti poté, kdy bude postupně redukována autobusová doprava, konkrétně ukončeni autobusových linek na Veleslavíně a později nahrazení autobusového spojení letiště s centrem města železnicí.

„S ohledem na vyjádření obyvatel v dotčené lokalitě a zejména s ohledem na Závazné stanovisko silničního správního úřadu z loňského roku požadujeme upuštění od zřízení křižovatky z ulice Navigátorů/U silnice a zachování plného průjezdu ulice Vlastina v úseku U silnice – Evropská. Pro východní úsek Vlastiny ulice požadujeme dopracovat variantní řešení automobilové dopravy po prodloužení tramvajové trati,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ), radní odpovědný za životní prostředí a vzhled městské části Praha 6.

Veřejné projednání záměru proběhne v lednu 2015. Čas a místo bude včas oznámeno.

DOKUMENT - CELÉ VYJÁDŘENÍ PRAHY 6 ČTĚTE ZDE:

http://www.praha6.cz/upozorneni.html?u=634

INFOBOX:

Investorem novostavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská je Dopravní podnik hl. m. Prahy. Trať počítá s 5 páry zastávek, v délce cca 2,3 km, je vedena ulicemi Evropská, Vlastina a Drnovská, na pozemcích v kat. území Liboc, Ruzyně, Veleslavín, a Vokovice, Praha 6. Převážná část trasy vede v kat. území Ruzyně a Liboc, kabelovými trasami zasahuje do kat. území Veleslavín a Vokovice. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající trati v délce cca 230 m (Evropská) a redukce obratiště Divoká Šárka.

Veškeré dokumentace zveřejněná v rámci posuzování stavby na životní prostředí tzv. EIA magistrátem hl. m. Prahy naleznete v tomto odkazu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876