Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

V Praze 6 rok vyplácí sociální pracovníci místo hotovosti peněžní poukázky. Za ty je možné nakoupit jen základní životní potřeby. Hlavním smyslem poukázek je zabránit tomu, aby se peníze vyplácené jako sociální dávky proměňovaly v alkohol, cigarety nebo dokonce drogy.
Hlavní foto

„Prostřednictvím poukázek lze nakoupit potraviny, ošacení, obuv a hygienické potřeby. Jejich zavedení ale automaticky neznamená, že všichni lidé, kteří získají nárok na pomoc v hmotné nouzi, dostanou příspěvky touto formou. Jsou určené především pro ty, kteří se soustavně vyhýbají hledání práce, rekvalifikačních programů či veřejně prospěšným pracím. Poukázkový systém ukázal, kolik lidí vůbec dávky nepotřebuje,“ hodnotí starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

O pravdivosti slov starosty svědčí jednoduchá statistika:
Městské části Praha 6 se nyní vrátila na účet částka 31 350,- Kč. Jedná se o částku, kterou sociálně potřební občané Prahy 6 nespotřebovali v poukázkách, které dostali na místo peněz v loňském roce. A dokonce za dobu vydávání poukázek se radnici snížil i počet klientů na podpoře z původních 140 na zhruba 100!

„Systém vyplácení poukázek má žadatele motivovat k aktivnímu přístupu ke změně vlastní situace a hledání práce a tím také postupnému snížení počtu žadatelů o dávky,“ dodal Chalupa.

Lidi, kteří dostávají místo peněz poukázky, vybírají přímo příslušné sociální pracovnice, protože své klienty velmi dobře znají. Nepředávají jim je však v plné hodnotě přiznané dávky. Menší část, v průměru asi třetinu, dostávají nadále v penězích.
„Pokud bychom to neudělali, obrátilo by se to proti nám. Lidé by si totiž okamžitě začali stěžovat, že si nemohou koupit třeba Paralen nebo musí jezdit MHD načerno,“ řekla Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí Prahy 6. Zároveň s poukázkami dostávají jejich příjemci seznam prodejen, v nichž za ně lze nakupovat.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna 2007 a nahradil zákon o sociální potřebnosti č. 482 z roku 1991. Nový zákon má tři části: Je podle něho možné poskytovat příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. V § 43 odst. 4, kde se hovoří o výplatě dávek, jsou uvedeny jejich možné formy, mezi nimi i ta, kdy se „dávka vyplácí prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě“.


Další informace ZDE

Související články

Služba Senior taxi bude od dubna rozšířena o jeden vůz navíc. Radnice Prahy 6 službu nabízí od loňského října a od té doby vydala seniorům již téměř 900 průkazů a celkem se od té doby uskutečnilo již více než 1500 jízd. Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu se vedení radnice rozhodlo přidat jedno vozidlo.

Celý článek20. 3. 2024