Pomůcka pro rodiče před zápisy do škol: Hodnocení škol

Dnes byly zahájeny ve čtyřech základních školách Prahy 6 zápisy do 1. tříd. Zápisy, které postupně proběhnou ve všech školách, budou probíhat až do 2. února. Pokud někteří rodiče stále váhají s výběrem té správné školy, mohou využít pomůcku, kterou pro ně připravila radnice: Hodnocení základních škol.

Hlavní foto

„Právě pro snazší orientaci rodičů jsme připravili ucelený a podrobný, přesto srozumitelný materiál a hodnocení základních škol, jejich zaměření, specializací, mimoškolních aktivitách apod. Materiál je přes internetové stránky navíc snadno dostupný," vysvětluje pomůcku Ondřej Balatka, radní zodpovědný za oblast školství. „Skutečnost, že téměř polovina dětí dnes chodí do školy mimo svou spádovou oblast potvrzuje, že rodiče pro své děti začali školy pečlivě vybírat podle specializací škol, školních i mimoškolních nabídek a to vše samozřejmě v kontextu se zájmy svého dítěte," dodává Balatka.

Na portálu www.jakdoskoly.cz/hodnoceni (ke stažení) nebo na www.praha6.cz/evaluace_skol2010.html (html) jsou zveřejněny rozšířené přehledy hodnocení základních škol za období 2005 - 2010. Podobně jako v případě informací, dostupných na webu Prahy 6, se jedná o evaluaci dvou tříletých obobí zřizovatelem, která je však rozšířena o souhrnné přehledy dalších statistických dat. Evaluační část zahrnuje identifikační a základní informace, zaměření jednotlivých škol a hodnocení školních vzdělávacích programů. Podrobný přehled termínů v jednotlivých školách je zveřejněn na úřední desce a samozřejmě je dostupný také na stránkách Prahy 6.

Vzhledem k počtu loňských prvňáčků, který přesáhl hranici 850 žáků v 37 třídách, jakož i vzhledem k demografických údajům o dětech narozených, před šesti lety, lze očekávat navýšení počtu zájemců o zápisy do 1. tříd o dalších zhruba 100 dětí.

Prohlédnout si základní školy je možné ZDE

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023