Pomůcka pro rodiče: Hodnocení základních a mateřských škol

Webové stránky Prahy 6 přinášejí zajímavou novinku pro rodiče dětí předškolního i školního věku - komplexně zpracované hodnocení základních i mateřských škol zřízených městskou částí Praha 6.

„K loňskému zápisu do prvních tříd přišlo přes 700 dětí, z toho polovina jich dnes chodí do školy mimo svou spádovou oblast. To je jasný důkaz toho, že rodiče pro své děti začali školy pečlivě vybírat podle specializací škol, školních i mimoškolních nabídek a to vše samozřejmě v kontextu se zájmy svého dítěte,“ říká nový vedoucí Odboru školství v Praze 6 Jan Holický a dodává: „Právě pro snazší orientaci rodičů jsme připravili ucelený a podrobný, přesto srozumitelný materiál a hodnocení nejen základních, ale i mateřských škol, jejich zaměření, specializací, mimoškolních aktivitách apod. Materiál je přes internetové stránky navíc snadno dostupný.“

Protože všechny základní školy musely k začátku školního roku 2007-2008 zahájit vzdělávání podle vlastních školních vzdělávacích programů, lze očekávat, že zveřejnění základních informací o školách i školkách, které je doprovázeno stručným hodnotícím pohledem zřizovatele na jednotlivé školy a školky a nabídnuto veřejnosti, přijde zájemcům z řad rodičů vhod. Nechybí identifikační a statistické údaje, pozitiva v činnosti školy a školní vzdělávací programy. Na území Praha 6 dnes působí 15 základních a 27 mateřských škol zřizovaných obcí. 

Hodnocení základních a mateřských škol ZDE

Video ZDE

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se stal první právní úpravou školské oblasti, která umožnila zřizovatelům škol, aby podle stanovených kritérií hodnotili své školy. Městská část Praha 6 jako zřizovatel mateřských a základních škol využila tohoto svého práva poprvé v r. 2006, kdy na základě metodiky schválené usnesením Rady Městské části č. 2859/05 ze dne 19. 10. 2005 provedl odbor školství ÚMČ Praha 6 pilotní evaluaci mateřských a základních škol. Výsledkem této evaluace byl podrobný interní materiál, který byl dotvářen ve vzájemné diskusi s řediteli škol, připomínkován školskými radami základních škol (u mateřských škol se zástupci rodičů) a po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání byl předložen zřizovateli. Na závěr roku 2007 bylo provedeno další kolo evaluace; část týkající se činnosti škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti byla tentokrát zaměřena na výstup pro veřejnost, mezi kterou lze zaznamenat rostoucí poptávku po stručné a v jistém smyslu jednotné informaci o tom, co jednotlivé školy zřizované MČ Praha 6 nabízejí a co lze od nich očekávat.

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023