Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

Břevnovskou Polikliniku Pod Marjánkou převzal od března nový nájemce, společnost Comitia Medical. Ta se nyní stará jak o budovu, tak o provoz lékařské péče. Budovu čeká náročná rekonstrukce, dál ale bude sloužit lidem a lékařům.

Hlavní foto

 „Stávající lékařskou péči zachováme v plném rozsahu. Kromě toho by se během následujících let měla poliklinika změnit v moderní zdravotnické zařízení a provoz rozšířit o další odborná pracoviště,“ říká Dušan Macháček za společnost Comitia Medical. 

„Podmínkou smlouvy uzavřené s městskou částí, která polikliniku dosud provozovala, je udržení rozsahu lékařské péče minimálně v rozsahu stanoveném výnosem ministerstva zdravotnictví. Tuto podmínku musela dodržet i městská část,“ vysvětluje také místostarosta pro zdravotnictví Petr Ayeboua. „A současný stav je dokonce širší než stanovuje břemeno.“  Většina pacientů se proto nemusí obávat, že by přišla o své lékaře, přesto k určitým změnám dojde.

Většina lékařů zůstává
Aby se zachovala kontinuita lékařské péče, měl nový nájemce povinnost nabídnout stávajícím lékařům nájemní smlouvu za podmínek, jaké nabízela městská část. Téměř všichni lékaři na svoji práci na poliklinice naváží pod novým nájemcem. Někteří lékaři se ale s novým nájemcem na prodloužení svého působení v budově polikliniky nedohodli a odcházejí na nová pracoviště. Jedná se o pět samostatně ordinujících lékařů a lékaře pracující pod Střediskem lékařské péče MUDr. Lašťovičky, což je dalších devět lékařů. Jejich pacienti si nyní budou muset vybrat, zda budou za svým lékařem dojíždět jinam, nebo jej změní.

„Společnost s námi odmítla jednat jako rovný s rovným. Podnájemní smlouvy ve formě navrhované společností Comitia Medical jsou pro lékaře nevýhodné a diskriminující,“ vysvětluje MUDr. Pavel Lašťovička. Výhrady měl kromě způsobu jednání také k sankcím ve smlouvách, také času na jednání bylo podle něj málo. „Jednali jsme s lékaři od listopadu několikrát. Chtěli jsme se dohodnout, přemlouvali jsme je, aby zůstali, ale oni neměli zájem setrvat dále v tomto zařízení,“ říká naopak Dušan Macháček.

Podle místostarosty Petra Ayebouy se lékaři zaměstnaní pod Střediskem lékařské péče ani nemohli rozhodnout, zda na poliklinice zůstanou. „Jejich úvazky vlastní zaměstnavatel, tedy Středisko lékařské péče, nikoliv samotní lékaři,“ podotýká.

Lékařská péče na Poliklinice Pod Marjánkou je však i podle Pavla Lašťovičky nadále poskytována v nejvyšší kvalitě. „Dlouhodobá spolupráce s tímto partnerem (Comitia Medical, pozn. red.) nám nezaručuje příznivé podmínky pro naši práci, a a už vůbec jistotu dlouhodobého trvání smluvního vztahu,“ uzavírá důvody odchodu Střediska lékařské péče, které na poliklinice končí k 31. 7. tohoto roku.  

Comitia Medical v tom velký problém nevidí. „V horizontu několika měsíců odborné lékaře nejen nahradíme, ale rozšíříme lékařskou péči i o další odbornosti,“ říká s tím, že společnost s nabídkou volných ordinací osloví i břevnovské praktické lékaře, v plánu má zejména obnovit provoz rehabilitace. Lékaři mají nyní uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou.  „Dlouhodobé smlouvy jim nabídneme, jen co se rozhodne o rekonstrukci ordinací a jejich nové podobě, respektive rozloze,“ vysvětluje Macháček.

Společnost Comitia Medical má budovu polikliniky v pronájmu od městské části na 30 let za nájemné půl milionu korun ročně. Lékařům pak nájem za jednotlivé ordinace sjednotila na 1400 korun za metr čtvereční za rok. „Tato cena je výrazně nižší, než v jiných podobných zařízeních,“ uvedl Dušan Macháček. Nájmy za ordinace na poliklinice na Vítězném náměstí nebo na Dědině nebo Dlouhém lánu se skutečně pohybují od 2 do 4 tisíc korun za metr čtvereční za rok.  

Rekonstrukce za 90 milionů
Kromě zachování lékařské péče je důležitým závazkem i rekonstrukce zchátralé budovy polikliniky. Comitia Medical se zavázala do pěti let od vydání platného stavebního povolení investovat do opravy polikliniky 90 milionů korun. Budova byla postavena v 60. letech minulého století a od té doby do ní stát neinvestoval ani korunu. Když ji v roce 2006 získala městská část od ministerstva zdravotnictví do svého majetku, uvažovala o rekonstrukci. „Praha 6 mohla opravit budovu na vlastní náklady, anebo si přizvat partnera, který zároveň dodrží podmínku zajištění lékařské péče,“ říká Ayeboua a dodává, že se radní Prahy 6 nakonec rozhodli pro druhou možnost.

Rekonstrukce by podle předpokladu měla začít již letos v létě, a to kompletní výměnou oken. „Ta jsou opravdu ve strašném stavu, v některých patrech je dokonce zakázáno okna otevírat,“ říká Macháček s tím, že samotná rekonstrukce proběhne v několika etapách. Půjde o rekonstrukci interiérů, opravy rozvodů, fasády, zateplení budovy. Práce budou probíhat za provozu, na nezbytnou dobu dojde k přemístění ordinací k rámci budovy. Společně s městskou částí pak nájemce řeší otázku parkování návštěvníků polikliniky, kterým by chtěla zajistit parkovací místa v přilehlé ulici. 

Ještě před zahájením rekonstrukce by měla v přízemí vzniknout informační recepce, která poskytne pacientům i návštěvníkům potřebné informace a zlepší jejich orientaci po budově. V nejbližší době budou zprovozněny internetové stránky www.poliklinika-marjanka.cz, kde bude zveřejněn seznam ordinací s návštěvními hodinami, orientační plán budovy.

Lékařské služby, které Poliklinika v současnosti zajišťuje
alergologie/imunologie, diabetologie, gastroenterologie, gynekologie, chirurgie, interní lékařství, revmatologie, laboratoř klinické biochemie, klinická logopedie, kožní + dermatovenerologie, laboratorní služby, oční/oftalmologie, ortopedie, plicní/TBC/respirační nemoci, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař, praktický zubní lékař, psychiatrie, rehabilitace, rentgen, monografie, lékárna

Obory, které se doplní
ORL, neurologie, urologie, rehabilitace, gynekologie

Lékaři, kteří se nedohodli na dalším působení
MUDr. Malá – praktický lékař (do 30. 6.)
MUDr. Šímová – praktický lékař (do 30. 6.)
MUDr. Žďánská – zubař (už neordinuje)
MUDr. Ovčarová – kardiologie (do 30. 6.)
MUDr. Janský – urolog (do 31. 7.)
Lékaři Střediska lékařské péče (do 31. 7.)
diabetologie: MUDr. Machýček, MUDr. Kalivoda, MUDr. Kašpárková
praktický lékař: MUDr. Laštovičková
ORL: MUDr. Laštovička, MUDr. Kutílková, MUDr. Poláková
neurologie: MUDr. Tylová-Horáčková
foniatrie: MUDr. Jedlička 

Vizualice nové polikliniky ZDE

Související články