Plakátovací plochy v Praze 6

V souvislosti s jednáním o vymístění reklamních laviček v Praze 6 byla vypracována komplexní analýza veškerých místních plakátovacích ploch.

Hlavní foto

Rozhodnutí o vymístění reklamních laviček AD-net předcházela podrobná analýza všech plakátovacích ploch na území MČ Praha 6.

Význam plakátovacích ploch spočívá převážně v nižších nákladech na prezentaci, zejména pro propagaci kulturních a společenských akcí. Kromě plakátovacích přístřešků u zastávek MHD a několika málo plakátovacích ploch a válců mají AD-net lavičky na propagaci takovýchto aktivit vzhledem k jejich počtu na území MČ P6 nejvyšší podíl. I přesto se však často nacházejí zanedbané a ve špatném stavu. Lavičky na mnoha místech slouží pouze reklamnímu účelu a pro sezení nejsou dobře ergonomicky uzpůsobeny.

I proto se vedení Prahy 6 rozhodlo jejich vymístěním či případnou výměnou za nereklamní mobiliář přispět k vizuální kvalitě veřejného prostoru a množství těchto reklamních ploch nahradit menším počtem nových vylepovacích rondelů v jednotném designu.

Jejich umístění bude preferováno zejména v nově rekonstruovaných prostorách, aby byla zachována kontinuita parteru jako celku. Pro první fázi jsou ale již vytipovány lokality i ve stávajícím stavu, kde se pohybuje velké množství pěších, kterým je tento typ reklamy určen především. Plochy by měly sloužit striktně pro prezentaci kulturních aktivit na území Prahy 6. Zhotovitel mobiliáře i provozovatel bude vybrán formou výběrového řízení. Konkrétní provedení a způsob provozu rondelů je předmětem navazujících jednání na MČ P6, počítá se však s osvětlenou verzí z kvalitních materiálů, odolávajících povětrnostním podmínkám. Jejich umístění by tak mimo reklamní funkce mělo přispět k oživení veřejných prostor v průběhu celého dne.