VIDEO: Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu 2014

Zdroj, autor: ČT 24, ČTK: Praha, 10. 5. 2014 - Na hřbitově v pražském Motole si pamětníci a politici připomněli oběti komunismu. Na místě společného pohřebiště popravených a zemřelých politických vězňů varovali před zpochybňováním zločinů minulého tisíciletí. "K triumfu zla stačí, když dobří lidé nedělají nic," uvedl vojenský historik Eduard Stehlík. Shromáždění pořádala Konfederace politických vězňů.

Hlavní foto

Zdroj, autor: ČT 24, ČTK: Podle Stehlíka se při připomínání zločinů totalitního režimu na jeden zapomíná. Tím je "vygumování lidí" z dějin. "Při studiu spisů a žádostí si každý den uvědomuji, jak strašně moc udělali konkrétní lidé a jak obrovský dluh máme k jejich památce. Jestli tu někdo hovoří o tom, že nebyl třetí odboj, ať si prostuduje spisy. Jsou to příběhy stovek a tisíců lidí. Doufám, že jejich jména dostaneme do učebnic," řekl v zaplněné obřadní síni motolského krematoria. "K triumfu zla stačí, když dobří lidé nedělají nic," dodal historik.

Komunistický režim ostatky svých odpůrců nevydával pozůstalým, uchovával je na neznámých místech. Motolské pohřebiště se podařilo objevit až v roce 1999. Zjistilo se, že se urny s popelem popravených a zemřelých politických vězňů likvidovaly právě tady. Podle Konfederace politických vězňů se teprve po roce 1958 urny začaly tajně dávat do země, do té doby se ukládaly v objektech ministerstva vnitra. Schránky s popelem měly jen čísla bez jmen zemřelých. "Ještě v roce 1965 bylo začátkem května přivezeno z pankrácké věznice do Motola 78 uren. Čí popel obsahovaly, se podařilo zjistit jen u 25 z nich," uvedla už dřív konfederace.

Kousalíková: Musíme čelit restartu zla

Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS) míní, že je nutné "čelit restartu zla". Zlehčování minulosti považuje za nebezpečné. "Není možné, aby si někdo myslel něco takového, co vyslovuje soudružka Semelová," podotkla Kousalíková. Komunistická poslankyně Marta Semelová před časem zpochybnila vykonstruovanost procesu s Miladou Horákovou. Prohlásila, že pochybuje o tom, že by přiznání popravené Horákové bylo vynucené.

CELÁ ZPRÁVA ČT 24 ZDE: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/272433-k-triumfu-zla-staci-kdyz-dobri-lide-nedelaji-nic/

ČT24: Záznam Pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu 2014 sledujte zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10732514006-pietni-shromazdeni-k-ucteni-pamatky-obeti-komunismu/214411033200510

DOKUMENT - Projev Marie Kousalíkové, starostky městské části Praha 6:

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

každoročně se tu společně setkáváme, abychom připomněli dobu, kdy zlo se tvářilo jako dobro, kdy žalář byl vydáván za nástroj osvobození, kdy pitomci vládli moudrým, lhostejní diktovali přemýšlivým, kdy neschopní se vyvyšovali nad pracovité, kdy demokracie a svoboda byly jen prázdnými pojmy a ti, kteří je chtěli naplnit, byli označeni za zločince. Byly to doby, kdy morálku zaměňovala doktrína, kdy odvěké hodnoty lidství byly překrouceny a pošlapány.

Naše pravidelné setkávání neslouží tomu, abychom se se zlem vypořádali. Spíše ho vnímám, jako naplnění toho, co kdysi řekl významný český prozaik a velký znalec historie František Kožík: „Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena.

A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň.

“Tak i naše motolská vzpomínka je hlavně proneseným slovem; je slovem, které zlo musí připomínat, musí mu zastupovat cestu. Musíme zlo připomínat nejen, abychom zhojili staré rány, ale hlavně proto, abychom ho uměli stále rozlišovat, abychom dokázali odhalovat jeho maskovací manévry a převleky, kterých i v současnosti tak rád používá. Pronášíme zde naše slova, abychom hojili staré rány a také abychom čelili restartu zla, o který stále usiluje.

Naše dnešní pietní vzpomínka na motolském pohřebišti nám připomíná, jak tenká linka je mezi válkou a válkou. Mezi válkou vedenou tanky a samopaly a válkou vedenou pouze pokroucenou ideologií, fanatismem, udavačstvím, nerespektováním lidské důstojnosti a cti. Válka vedená kovovými zbraněmi má jasného nepřítele, má čestné oběti otevřeného vzdoru. Válka vedená rudou hvězdou a stranickou knížkou zasetými kdesi v pominutých temných myslích stranických aparátčíků bývá pro oběti často tragédií postrádající viditelný smysl, smutným a absurdním dramatem.

„Kdo nepoznal pravdu, je hlupák. Kdo ji poznal a zatajil, stává se zločincem“, řekl německý dramatik, spisovatel a režisér Bertold Brecht. A my se zde scházíme a vzdáváme hold i tichou vzpomínku obětem komunistické zvůle právě proto, abychom stále a stále připomínali pravdu a nebyli za hlupáky ani my ani naši následovníci. Připomínáme pravdu věnovanou historickým souvislostem a událostem, které sem do Motola přivedly ostatky českých a slovenských politických vězňů z 50. let minulého století.

Bohužel, zde v Motole se nescházíme jen pro historické reminiscence. Jsme tu i proto, abychom poukázali na dnešní závany dob neblahých minulých. Takovým dechem minulosti jsou pro mne kontroverzní výroky soudružky Semelové, která dokáže dokonce zpochybnit i vynucené přiznání Milady Horákové v zinscenovaném procesu, který vedl k její popravě, nebo označit invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa za internacionální pomoc, zrádce Biľaka nazvat významným a pozitivním politikem nebo relativizovat rozdíly mezi Jižní a severní Koreou. Ve světle historických zkušeností, kterých je důkazem i tento motolský memoriální prostor, to jsou nepřijatelné výroky.

Dámy a pánové, vnímám naše setkávání, jako důležitý kamínek do mozaiky odporu a nesouhlasu s komunistickou i jakoukoliv jinou totalitou, jako připomínku, že jen pouhá slova nás od špatných činů nespasí, jako memento, že zlo samo sebe nikdy nezničí, je pořád nenasytné, a jakmile zakoření, zpravidla sílí. Dokud se dokážeme takto každý rok sejít, znamená to, že zlo nebylo zapomenuto a zločiny nebyly prominuty. Protože, jak praví staré české přísloví: „Kdo zlosynům promíjí, dobrých ubíjí.“

Čest památce všech obětí.

Děkuji za pozornost.