Participaci si vyzkouší i děti ve školkách

Praha 6 se rozhodla v letošním roce zavést participativní rozpočet i do mateřských  škol. Projekt nazvala „Dáme hlavy dohromady“ a ve svém rozpočtu na něj vyhradila 2,3 milionu korun.

Hlavní foto

Po loňském úspěšném vstupu participativního projektu „Šance do škol“ mezi žáky základních škol letos dostanou šanci i předškoláci. Kromě vylepšení prostředí školek je cílem také naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a vychovatelů, nebo se třeba naučit podřídit většině.

Každá školka si navrhne svůj vlastní harmonogram, ve kterém proběhne celý proces navrhování a hlasování. Částka bude rozdělená podle počtu jejich oddělení mezi 33 školek, které městská část zřizuje. Participativní rozpočet by v každé ze školek měl trvat pět až šest týdnů a skládat se z několika fází – od přípravy až po vyhlášení vítězných projektů.

Jak by měl projekt a představení participace malým dětem fungovat? „Děti by se měly zamyslet a navrhnout, co by jim zpříjemnilo čas ve školce, protože nepochybuji o tom, že budeme spoustou netradičních dětských nápadů mile překvapeni,” říká místostarostka pro školství Mariana Čapková.  Následně rodiče a učitelé nápady posoudí a předají je ke schválení komisi složené ze zástupců vedení školy a městské části. Projekty, které budou vyhodnocené jako realizovatelné, postoupí do hlasování. Prostor k hlasování dostanou jak děti – přímo ve školce, tak rodiče, pro něž bude připravená jednoduchá webová aplikace.

S myšlenkou, že žáci sami vědí, co chtějí a jaké jsou jejich potřeby, spustila Praha 6 uplynulém školním roce participativní projekt Šance do škol. Vyčlenila na něj 2,5 milionu korun, které rozdělila mezi 13 základních škol a dala je k dispozici dětem, aby samy rozhodly, za co je chtějí utratit. Výsledkem bylo 69 nápadů, které si žáci odhlasovali k realizaci prostřednictvím jednoduchého hlasovacího systému. Návrhy pokryli celou škálu oblastí, vesměs šlo o malá zlepšení každodenního života v areálu škol.

Související články

Radnice se na jaře rozhodla pomoci rodičům deváťáků s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a nabídla jim příspěvek dva tisíce korun na přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, přípravu na talentovky a podobně. Městská část na tento program vyčlenila ve svém rozpočtu jeden milion korun.

Celý článek 19. 7. 2024

O pobyt dětí v mateřských školách v průběhu léta je stabilně velký zájem. Proto se v tomto roce radnice rozhodla vyzkoušet pilotní projekt – běžný provoz v mateřské škole Antonína Čermáka. Cílem je pomoci rodičům vyřešit složitou situaci, kterou každoročně v průběhu letních měsíců se školkovými dětmi řeší, a to kam s dětmi, když nemám dovolenou a nemám dostatek finančních prostředků.

Celý článek 12. 7. 2024