Oznámení o dotačních programech hl. m. Prahy v oblasti památkové péče

Dotační Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021 je určen na stavební a restaurátorské práce s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace, Památkové zóny v hl. m. Praze, či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky. Přičemž žadatelem může být vlastník či spoluvlastníci objektu. Z dotačního programu jsou vyjmuty objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy, Městských částí, České republiky či jakéhokoliv jiného státu.
 

Hlavní foto

O Z N Á M E N Í
 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
usnesením RHMP č. 1326 a č. 1327 ze dne 22. 6. 2020
VYHLÁSILO PRO ROK 2021 DVA DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE:
PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ PRO ROK 2021
PROGRAM PRO OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
V ROCE 2021
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci hl. m. Prahy je u obou dotačních Programů do 30. 10. 2020
 
Více informací naleznete na webu odboru památkové péče MHMP

nebo na portálu hl. m. Prahy ZDE