Otevírá se obřadní síň ve Skleňáku

Významná památka funkcionalistické architektury v památkové zóně Bubenče tzv. Skleněný palác, na sebe znovu poutá pozornost. Nejen svou rozsáhlou rekonstrukcí, ale také proto, že se zde otevírá staronová obřadní síň Prahy 6.
Hlavní foto

Léta zanedbávaný stavebně technický stav památkově chráněného bytového domu čp.728, Náměstí Svobody 1, vyžadovala rekonstrukci prakticky všech stavebních prvků a instalací. Příprava rekonstrukce byla zahájena v roce 2000 vypracováním projektové dokumentace na opravu pláště budovy.

1. etapa – výměna oken do dvora, oprava dvorní fasády včetně zateplení, oprava dvora a úprava hřiště byla provedena v letech 2001/2002, náklad 34 mil. Kč
2. etapa – výměna oken do ulice, oprava fasády s částečnou výměnou obkladu fasády byla provedena v letech 2003/2004 náklad 38 mil. Kč
3. etapa - v roce 2005 bylo rozhodnuto pokračovat rekonstrukcí parteru, tj. prostor obřadní síně včetně jejího zázemí, obchodních prostor a zřízením kavárny včetně zázemí a kuchyně. Součástí rekonstrukce byla i úprava vstupní haly do objektu, včetně uměleckých děl (vitráže, socha, plastiky). Tato rekonstrukce byla zahájena koncem května 2006, tedy před rokem, v současné době je dokončena - náklad cca 36 mil. Kč.

Vyrobit repliky původních, zhruba třiceti procent obkladů a dlažeb, které byly v havarijním stavu, nebylo jednoduché. Většina tvarovek je atypických, se zaoblenými hranami, a dokonce i rohy. Zvláštní tvary mají obkladačky zejména u balkonů a oken. Proto bylo třeba vyrobit speciální formy na jednotlivé tvary a výroba tak trvala déle.

„Hledali jsme složitě výrobce, který to dokáže. Podařilo se mu najít ložisko materiálu, z něhož byly původní keramické tvarovky vyrobeny,“ vysvětluje Alois Novák, ze společnosti SNEO. Ta prováděla technický dozor rekonstrukce, kterou financovala městská část.

Celá fasáda je nyní očištěna a napuštěna impregnací. Výsledkem užití původní technologie je bohužel určitá barevná nestejnorodost s obkladem, který je na domě od roku 1937, kdy byla stavba dokončena.

„Čas a ovzduší se na původním materiálu projevují, barva i glazura trpí. Nynější barevné rozdíly se časem srovnají,“ říká Novák. Požadavek památkářů byl totiž jednoznačný: Zachovat maximum původního obkladového materiálu a nový vyrobit co nejpřesněji podle starého. Z podobného důvodu se za repliky původních měnila okna pouze v líci fasády a ostatní se musela repasovat včetně kování.

Skleňák je jedním z domů, které městská část nenabídla v privatizaci, ale postupně ho kompletně opravuje. Na opravy pozoruhodného funkcionalistického domu, který byl v roce 1964 prohlášen kulturní památkou a umístil se na jednom z předních míst v odborné architektonické soutěži „Stavba století“, dohlížel Národní památkový ústav. Ten požadoval maximálně zachovat vše, co je původní.

Od 1. července se opět oddává ve Skleňáku
Obřadní síň včetně potřebného zázemí zabírá celou pravou polovinu přízemí domu, tedy cca 350 m2 rekonstruované podlahové plochy z celkové výměry cca 700 m2 Náklady včetně vybavení cca 20 mil. Kč.

V průběhu června 2007 bude postupně ve zkušebním provozu zahájeno organizování jednotlivých typů občanských obřadů v nově zrekonstruované obřadní síni ve Skleněném paláci (akce jubilantů, státoobčanských slibů, klasických a zlatých svateb) s předpokladem zahájení plného provozu všech typů obřadů od 1. 7. 2007.

Pelléova vila byla stanovena radou jakožto druhá úředně určená místnost pro uzavírání manželství počínaje dnem 1.4.2006 a konče dnem 31.8.2007. Sňatky sjednané do Pelléovy vily po 1.9.2007 budou opět podléhat placení správního poplatku za vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovenou místnost.

Dny a doba k uzavírání manželství pro správní obvod matričního úřadu "Úřad městské části Praha 6" jsou usnesením Rady m.č. stanoveny na:
- každý pracovní čtvrtek a každý pracovní pátek v době od 9.30 hod. do 14.30 hod.
- první sobotu v měsíci v době od 9.30 hod. do 15.30 hod. (vyjma státních svátků) což je doba, kdy se za uzavření sňatku v úředně určené místnosti neplatí žádný správní poplatek.
Za sňatky mimo tuto dobu, nebo mimo tuto místnost se hradí správní poplatek 1 000,- Kč.

Nově rekonstruovaná obřadní síň ve Skleněném paláci přináší vedle stylového interiéru výrazně zvýšený komfort pro svatebčany a další hosty, a to zejména klimatizaci, jež odstraní největší problém původní obřadní síně, což byla velká vedra v letních měsících a nepříjemný chlad v zimě, indukční smyčku řešící problémy návštěvníků s naslouchátky a další technická zlepšení. Výrazným přínosem pak je velká přijímací hala se zamykatelnými šatnami pro dvě svatby současně, přímý vstup na toalety z haly, včetně prostorného WC pro invalidy, samostatnou oddělenou úpravnu nevěsty. 

Z grafu (viz. příloha) je vidno, že Praha 6 je oblíbeným cílem svatebních obřadů zejména cizinců. Většina svatebních obřadů cizinců se po dobu rekonstrukce obřadní síně ve Skleněném paláci konala v Pelléově vile, zatímco sňatky „zdejších“ snoubenců se konaly vedle Pelléovy vily i na řadě dalších míst, jako je Písecká brána, Jenerálka a pod širým nebem. 

Vysoký zájem o uzavírání sňatků na zdejším matričním úřadě trvá i v letošním roce a stylové a komfortní prostředí rekonstruované obřadní síně ve Skleněném paláci k tomuto zájmu jistě přispěje.

Nebytové prostory ve Skleněném paláci jsou taktéž obsazeny. Na základě výběrového řízení je ve Skleněném paláci kavárna, specializovaná prodejna vín a destilátů a obchod s květinami.

Obytný dům na náměstí Svobody 728/1 byl projektován architektem Richardem Ferdinandem Podzemným (1907-1987) ve stylu funkcionalistické architektury, jako obytný dům Zemské banky. Vynikající dílo předválečné architektury s vyspělým architektonickým řešením bylo dokončeno v roce 1937. V roce 1964 byla prohlášena kulturní památkou. Zároveň se tento dům umístil na jednom z předních míst v odborné architektonické soutěži „STAVBA STOLETÍ „. Radnice Prahy 6, vědoma si jedinečnosti tohoto památkové chráněného objektu, zahájila v r. 2001 první rekonstrukční práce (rekonstrukce dvorní fasády včetně zateplení a částečné výměny otvorových prvků, v roce 2002 navazovala rekonstrukce přilehlé zahrady a hřiště, v další etapě v roce 2004 - 05 byla provedena rekonstrukce uliční fasády, včetně oken a zimních zahrad a poslední právě končící etapa zahrnuje rekonstrukci parteru s výklady do ulic Čs.armády, Terronská a nám. Svobody. Mimo stavebních úprav souvisejících s důstojným provozem obřadní síně a kavárny včetně jejich zázemí a následného vybavení interiéru byly provedeny stavební úpravy pro obchodní využití nebytových prostor.

Napsali o Skleňáku
Ve Skleněném paláci se zase bude oddávat