OTÁZKY A ODPOVĚDI K NAŘÍZENÉMU OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE A

Vedení radnice Prahy 6 s cílem zabezpečit informovanost svých občanů a podat objektivní aktuální informace předkládá následující údaje

Hlavní foto

Nejčastější otázky a odpovědi na ně:

 1. Proč hygiena přistoupila k tomuto opatření až nyní?

  V pátek 29.5.2015 společnost PVK odhalila předpokládaný zdroj kontaminace vodovodního řadu, v kterém nebyl do té doby apendix, byla to prasklina hlavní větve vodovodního řadu. Průzkumem kamerou bylo evidentní, že tam dochází k poměrně značnému průsaku kanalizace umístěné nad tímto vodovodním řadem. Tato situace zcela zásadně změnila rizika možných onemocnění. Fekální kontaminace vody s sebou vždy nese riziko onemocnění VHA. Výsledky vyšetření elektronovým mikroskopem z neděle a následujících dnů neprokázaly přítomnost viru hepatitidy A. Nešlo však simulovat stav, který nastal v pátek 29.5. a sobotu 30.5. před tímto vyšetřením. Z tohoto důvodu a z důvodu předběžné opatrnosti bylo vyhlášeno mimořádné opatření. Mimořádné opatření je jediná forma, kdy stát může hradit vakcínu.

 2. Co se bude dít v případě, že se objeví nakažený žloutenkou v oblasti zasažené kontaminovanou vodou?

  Zajišťují se protiepidemická opatření jako v jakékoliv jiné části Prahy. U žloutenky A – tzn. zvýšený zdravotní dohled pro všechny osoby v přímém kontaktu s nemocným, který spočívá v pravidelných kontrolách zdravotního stavu lékařem. Kontroly probíhají ihned po zjištění onemocnění, tedy 30. a 50. den ode dne posledního kontaktu s nemocným. Problém by nastal, pokud by osobami v kontaktu byly děti, které odjíždějí na letní dětskou rekreaci (školy v přírodě) a kde rodiče dávají prohlášení o „bezinfekčnosti“. Ostatní druhy rekreace nejsou omezovány. Osobám v kontaktu s nakaženými je nabízena post expoziční profylaxe stejnou očkovací látkou, kterou dostanou děti v rámci mimořádného očkování.

 3. Jak eventuelně žloutenku léčit?

  Jako jakékoliv jiné virové onemocnění se léčí tzv. symptomaticky, to znamená: léčí se příznaky onemocnění. U žloutenky je to klid na lůžku, dieta, případně infuze. Povinná hospitalizace na infekčním oddělení trvá obvykle týden. Dále dle stavu nemocného je třeba držet dietu. Onemocnění nikdy nepřechází do chronického stadia a nemá žádné následky.

 4. Má smysl teď očkovat?

  Očkování je jedinou možnou specifickou ochranou před onemocněním žloutenkou A. Očkování zabrání možnému onemocnění i v době po expozici nákazy. V Praze je s tímto post expozičním očkováním velmi dobrá zkušenost v rodinách, kde se onemocnění vyskytlo. Díky tomu nemáme téměř žádná kontaktní onemocnění v rodinách. Očkování má smysl, neboť bude chránit před nákazou, kterou ale ani nepředpokládáme, dále bude chránit před nákazou žloutenkou A, kterou si turisté často dováží ze svých dovolených. Očkování jednou dávkou očkovací látky chrání přibližně pět let. Pokud se v intervalu 9- 12 měsíců (dle typu vakcíny) podá druhá dávka, očkování chrání 25 let. Kdo byl v minulosti očkován, je chráněn a není třeba podávat další očkovací látku.

 5. Mohou se očkovat i těhotné ženy?

  Těhotné ženy, zejména v posledním trimestru je možné očkovat, vždy záleží na rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

 6. Proč není očkování také nařízeno dospělým a seniorům?

  Děti jsou vůči nákaze nejcitlivější. Dospělá populace má mnohdy protilátky proti nákaze, protože se v minulosti s onemocněním již setkala, aniž by o tom musela vědět. Ze zkušeností s epidemií vzniklých z kontaminace vody byly vždy děti tou nejpostiženější skupinou. Očkování lze doporučit v jakémkoliv věku, nicméně vzhledem k vnímavosti dětí byla určena skupina 1-15 let, které bude očkovací látka poskytnuta zdarma. Děti do jednoho roku nelze očkovat, vakcína je určena až pro děti od jednoho roku.

 7. Co když rodiče odmítnou očkování dítěte?

  Je to jejich svobodná volba, odmítnutí očkování nebude evidováno, ani jinak řešeno.

 8. Nehrozí riziko epidemie žloutenky?

  Riziko vzniku epidemie žloutenky nepředpokládáme, avšak z důvodu předběžné opatrnosti, vzhledem k průniku fekálií do pitné vody bylo navrženo toto mimořádné opatření s cílem ochránit ty nejslabší.

 9. Co dělat v případě, že můj lékař není na doporučeném seznamu lékařů, kteří budou očkování provádět?

  Pokud z kapacitních důvodů výše uvedený lékař odmítne dítě registrované jinde, je k očkování těchto dětí určeno pracoviště zdravotního ústavu Praha 2 Rumunská 28.

 10. Kolik vakcín je k dispozici?

  V ČR je momentálně k dispozici 30 tisíc dávek dětských vakcín proti virové žloutence A.

 11. Jaká jsou doporučení pro profese, které pomáhaly při zásobování obyvatel od začátku vypuknutí epidemiologického výskytu?

  Nikdo z těchto osob se při pomoci nemohl nakazit. Aby mohlo dojít k nákaze, je třeba, aby nemocný vylučoval virus. Minimální inkubační doba je 15 dní. Takže i kdyby se obyvatelé Prahy 6 nakazili v této první etapě, nemohli ještě virus vylučovat a nikoho dalšího nakazit. Očkování proti žloutence A je ve světě běžně používané a je doporučované každému.

 12. Prohlášení o bezinfekčnosti

  Prohlášení o bezinfekčnosti podepisují rodiče v případě, že dítě odjíždí na letní rekreaci či školu v přírodě. Prohlášením stvrzují, že dítě nebylo v kontaktu s rodinným příslušníkem, příbuzným či známým, o kterém je známo, že onemocněl infekčním onemocněním. Děti, které onemocněly minulý týden již nemohou být infekční a rodiče již mohou podepsat prohlášení o bezinfekčnosti.

 13. Jakými druhy vakcín budou děti očkovány?

  K očkování dětí budou použity vakcíny Havrix 720 a Vaqta. Bližší informace o těchto vakcínách lze nalézt na stránkách www.sukl.cz.

  Zvýšená osobní hygiena je v tomto letním období vždy na místě a všem se vyplatí ji dodržovat. Zejména mytí rukou před jídlem, po použití toalety, MHD, apod.