Ošetřovné od 1. 4.

Živnostenské úřady budou přijímat žádosti o ošetřovné (včetně příloh) OD 1. 4. 2020 a zasílat je Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je poskytovatelem a bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Dříve než ve středu tedy nemá smysl na živnostenský odbor radnice chodit. Příjemcem podpory mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ.

Hlavní foto

Vzory žádosti, dokladů, které je třeba přiložit a čestného prohlášení budou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podrobnější metodické pokyny obdržíme počátkem příštího týdne, poté je ihned zveřejníme.

Základní informace k podání žádosti

Žádost o ošetřovné se bude doručovat na kterýkoliv živnostenský úřad od 1. 4. 2020 a bude obsahovat tyto doklady:

- čestné prohlášení o tom, že OSVČ podniká na hlavní činnost;

- čestné prohlášení o tom, že má podnikatel registraci na FÚ k dani z příjmu;

- čestné prohlášení o tom, že je malý nebo střední podnikatel;

- čestné prohlášení o tom, že nemá podnikatel žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU;

- čestné prohlášení o tom, že na dítě nežádá příspěvek žádná jiná osoba.

 

Žádost bude možné zaslat e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem OSVČ nebo prostřednictvím datové schránky OSVČ nebo poštou či doručit osobně do podatelny živnostenského úřadu.

Žádost vyhodnotí MPO a zašle rozhodnutí OSVČ.

Dotace bude zaslána na bankovní účet uvedený v žádosti.

Související články

V centrech sociální péče Prahy 6 se očkovalo třetí dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Očkování se dnes dobrovolně zúčastnilo 55 seniorů z městské části. Přeočkovat se v předešlých dnech nechali rovněž obyvatelé domů s pečovatelskou službou, pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných a také zaměstnanci těchto zařízení. Vakcinaci zajistila městská část Praha 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí.

Celý článek23. 11. 2021