Opravník katastrálních omylů

Pohled na některé mediální přehmaty při místopisu, převážně z Prahy 6. Ale pozor! Jde také o lehkou nadsázku a ironii neboť autorem textu je šéfredaktor časopisu Sorry.

Člověk píšící je rád, když svým psaním přinese krom peněz do své kasičky taky trochu toho užitku pro lidstvo.

Já toho, pravda, moc nepřinesl, ani do kasičky, ani světu, ale přece jen si v pražském metru vzpomenu na svoji průkopnickou práci v otázce stání vpravo na eskalátorech. Byl jsem totiž notorický pozděchodič do práce. Přísné vedení Večerní Prahy hlídalo, aby její redaktorstvo v sedm nula nula zasedlo za psací stroje (nebo se tak aspoň tvářilo, vedení i redaktorstvo). Tou dobou já vyletěl z vagónu metra a zuřivě se prodíral nahoru, kličkuje mezi spícími občany, zatarasivšími pojízdné schody.

Jednoho dne jsem se dočetl, že v Moskvě lidé stojí vpravo, vlevo je pruh pro spěchající.

Hned jsem za to zahájil kampaň v našem večerníku. Vedení listu to nevadilo - Moskva byla náš vzor. Ale mně začaly chodit dopisy typu: "Co kdyby sis, soudruhu, o tu minutu přivstal, nemusel bys pak běhat po schodech?" nebo: "Za to vás platí, že pořád otravujete s tím stáním vpravo? Já jezdím tramvají!"

Ale moje námaha nebyla marná. Posuďte sami, nápad se ujal a já vykonal něco pro plynulejší cestování.

Také dnes mě sžírá úkol přímo osvětový. Na stránkách našeho tisku rozmohl se nemilý zvyk motat pražské katastry. Už jsem se dokonce obrátil na pražskou redakci MF DNES, ale náprava nikde!

Tak tedy, občané a kolegové, musím upozornit, že:

- Ústřední vojenská nemocnice neleží ve Střešovicích, ale v Břevnově. Kdysi nebyl celý areál břevnovský, severní část patřila jinam - ale do Veleslavína!

- Ten chudák taky tratí, takzvaná vokovická Sorbonna, bývalá policejní škola a pak výrobna RSDrů, nyní sportovní škola, neleží ve Vokovicích, ale v již zmíněném Veleslavíně. Tam také leží vokovická vozovna.

- Stromovka a Výstaviště nejsou v Holešovicích, ale v Bubenči.

- Ústřední čistírna odpadních vod není na Trojském ostrově, a tudíž není ani v Troji. Nachází se na ostrově Císařském a ten jest celý bubenečský.

- Ještě něco mimo oblast Prahy 6, není vám divné, že tzv. strašnické krematorium leží obklopeno vinohradským hřbitovem?

Prosím, říkejte si střešovická nemocnice, vokovická vozovna, strašnické krematorium, ale neříkejte nemocnice ve Střešovicích atd. atd.

Ještě jedna poznámka, speciálně pro redaktory pražských příloh. Až budete psát zprávy z radnice Prahy 6, nepoužívejte domicil Dejvice, protože radnice je v Bubenči. Ale pozor, za pár dní či týdnů se bude stěhovat do Břevnova!

Tak jsem udělal něco pro lidstvo, osvětu - a to veřejnou, takže se nikdo nemůže vymlouvat, že to nevěděl, protože moje články čtou určitě všichni!

(Psáno v Bubenečské ulici v Dejvicích.)

AUTOR JE ŠÉFREDAKTOREM ČASOPISU SORRY,
publikováno v čas. REFLEX