Oprava tramvajové trati na Hradčanské

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od pátečního večera 29. dubna od cca 19:00 s opravou tramvajové tratě v ulici M. Horákové v úseku od křižovatky Špejchar po Prašný most. Práce potrvají zhruba dva týdny do neděle 15. května.

Hlavní foto

V první etapě, která potrvá do pondělí 9. května, bude v uvedeném úseku obousměrně přerušen tramvajový provoz. Ve druhé etapě bude obnoven provoz tramvají ve směru od Střešovic na Letnou. Linky č. 1, 2, 8, 18, 20, 25, 26, 91, 96 a 97 budou jezdit po změněných trasách. Od pondělí 16. května od ranního výjezdu budou denní tramvaje opět jezdit po svých původních trasách, noční linky již od půlnoci v noci z 15. na 16. května.

V první etapě, během víkendu v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května bude kvůli pracím na výměně kolejového rozvětvení v křižovatce Prašný most omezen výjezd automobilů z tunelu Blanka ve směru na Vítězné náměstí a po ulici Milady Horákové nebude možné jet přímo k vozovně Střešovice. 

DPP na tramvajové trati v ulici Milady Horákové, v úseku od křižovatky s Badeniho ulicí (křižovatka Špejchar) po křižovatku se Svatovítskou ulicí (Prašný most), vymění dožívající oblouky a nejopotřebenější části kolejových konstrukcí. Týká se to rozvětvení na Špejcharu ve směru od Hradčanské do Badeniho ulice a na Prašném mostě ve směru od Hradčanské do Dejvic. Jedná se o exponovaná místa, čemuž odpovídá i míra opotřebení kolejového svršku. Oblouky i kolejové rozvětvení na Špejcharu pochází z doby před 12 lety, tj. z roku 2010.

Práce na opravě tramvajové tratě v ulici Milady Horákové potrvají 16 dnů a budou rozděleny do dvou etap:

  • 1. etapa: od pátku 29. dubna od cca 19:00 do pondělí 9. května do cca 4:30 = v celém úseku bude obousměrně přerušen tramvajový provoz
  • 2. etapa: od pondělí 9. května od cca 4:30 do neděle 15. května do cca 24:00 = přerušen tramvajový provoz ve směru z centra; ve směru do centra bude provoz přerušen již jen ve směru na Malostranskou

Dopravní opatření pro 1. etapu

Od pátku 29. dubna (19:00) do pondělí 9. května  (cca 4:30) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Hradčanská – Prašný most. 

Změny tras tramvajových linek

  • Linky č. 1, 25 a 96 budou v úseku Hradčanská – Vozovna Střešovice odkloněny přes zastávku Pražský hrad.
  • Linka č. 2 bude od 30. dubna 2022 ve směru od Nádraží Braník ze zastávky Staroměstská vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská, odkud pokračuje zpět směr Nádraží Braník.
  • Linky č. 8, 26 a 91 budou v úseku Hradčanská – Vítězné náměstí odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Prašný most.
  • Linka č. 18 bude v úseku Malostranská – Vítězné náměstí odkloněna přes zastávky Pražský hrad a Prašný most.
  • Linka č. 20 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Hradčanská (v Badeniho ulici) odkloněna do obratiště Špejchar.
  • Linka č. 97 bude v úseku Malostranská – Vozovna Střešovice odkloněna přes zastávku Pražský hrad. 

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu bude v trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Dejvická – Prašný most – Vozovna Střešovice – Vojenská nemocnice – Petřiny – Sídliště Petřiny zavedena linka č. 32.

Změny v zastávkách tramvají

Přemísťuje se zastávka Hradčanská (obousměrně) do Badeniho ulice, ke křižovatce s ulicí Na Valech a ruší se zastávka Chotkovy sady (obousměrně).

Náhradní autobusová doprava není zavedena.