Odvolání ředitele ZŠ a MŠ Bílá

Rada městské části Praha 6 na svém zasedání 5. ledna 2021 rozhodla o odvolání ředitele ZŠ a MŠ Bílá.

Hlavní foto

K odvolání ředitele školy došlo z důvodu „závažného porušení a neplnění právních povinností, vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele“, které bylo zjištěno zejména kontrolou hospodaření školy. O odvolání ředitele školy byl dnes informován pedagogický sbor a také rodiče žákyň a žáků školy.

Pro městskou část jako zřizovatele školy je naprosto stěžejní, aby i za této situace škola fungovala bezproblémově a nadále zde byla zajištěna vysoká kvalita výchovně vzdělávacího procesu.

Vedení školy se nyní přechodně ujal dosavadní zástupce ředitele. Na ředitelskou pozici bude v nejbližší době standardní cestou vypsáno konkurzní řízení.


Související články

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Celý článek1. 9. 2022