Občané Prahy 6 mohou prostřednictvím adopce stromů podpořit lepší klima ve městě

Adopce stromů je novým projektem radnice Prahy 6, jehož cílem je podpořit výsadbu a dlouhodobou péči o stromy ve městě.

Hlavní foto

Stromy mají velký význam pro ochlazování, stínění, zlepšování mikroklimatických podmínek či pohlcování prachu v městských ulicích. Praha 6 proto nyní nabízí možnost finančně podpořit výsadbu a péči o vybraný konkrétní strom na území městské části.

„Díky tomuto projektu mají občané, kteří se do projektu zapojí, jistotu, že strom bude vysazen na správném místě a má nejlepší předpoklady a šanci zde dlouho vydržet a růst. Chceme zároveň nabídnout alternativu k živelnému vysazování stromů ve veřejném prostoru, které může být problematické z hlediska inženýrských sítí uložených v zemi, nevhodných druhů, špatného umístění i zajištění následné péče. Zároveň platí, že každý příspěvek bude představovat navýšení dosavadního rozpočtu určeného na výsadbu dřevin a péče o ně, rozhodně se nechceme zříkat odpovědnosti, kterou v tomto ohledu městská část má,“ říká radní městské části Praha 6 pro životní prostředí Petr Palacký.

Svůj strom může podpořit každý – jednotlivci, sousedé, školní třídy, spolky, firmy. Certifikát o adopci může sloužit také jako originální dárek blízké osobě. Přispět na výsadbu a péči o strom lze v několika variantách. V případě adopce stromu se výše finančního daru rovná výši nákladů na výsadbu stromu a rozvojovou péči o něj po dobu 2 let. V případě sponzoringu je možné darovat libovolnou nižší částku (minimum 1000 Kč). Vedle toho je městská část připravena domluvit individuální postup se zájemci o darování vyšší částky, která by umožnila např. i úhradu investičních nákladů spojených s přesunem inženýrských sítí.

Každý strom se počítá a ve městě zvlášť. Ke svému životu však potřebuje vhodné podmínky – vzduch, prostor a vodu. Praha 6 si je významu stromů vědoma, a proto hledá pro stromy v ulicích a veřejných prostranstvích vhodná místa, připravuje pro ně podmínky v místě výsadby, stromy sází a také se o ně dlouhodobě stará.

Veškeré informace o projektu najdete zde: https://stromy6.cz/

 

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023