Občan nemusí čekat na interpelace

Zastupitelé Prahy 6 dnes jednohlasně schválili změnu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 6. Změna znamená, že od příštího jednání zastupitelstva se může občan Prahy 6 vyjadřovat bezprostředně k projednávaným věcem a nemusí čekat na vymezený čas, tzv. interpelace.

„Jedná se o krok, který potvrzuje ústavní práva občanů a díky této změně by už neměla nikdy nastat situace, která vylučuje možnost občana bezprostředně a okamžitě reagovat na projednávaná témata“, uvedl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Změna v jednacím řádu je tak i v souladu se stanoviskem Ministerstvem vnitra ČR. Odstranila také drobnou nepřesnost, která sice nebyla v souladu se zákonem, ale v praxi se to nikdy neprojevilo, neboť za celé minulé období nedošlo k tomu, že by občan nemohl vystoupit.
("Dosavadní Jednací řád totiž umožňoval Zastupitelstvu městské části Praha 6 neudělit během zasedání slovo k projednávané věci občanu, který o to požádal. Jednací řád umožňoval občanu vystoupit v takovém případě k projednávané věci pouze v rámci interpelace, tedy až v době kdy bylo přijato k věci příslušné usnesení.")

Předsedající tak může od příštích jednání zastupitelstva udělit na zasedání slovo k projednávané věci občanu Městské části Praha 6, který o to požádá, a který dosáhl věku osmnácti let, popř. fyzické osobě, která dosáhla věku osmnácti let a vlastní na území Městské části Praha 6 nemovitost. Stejné právo náleží cizímu státnímu příslušníku, který má na území Prahy 6 trvalý pobyt.

Pro průběh rozpravy se stanoví tato pravidla:
a) diskutující může k jednomu bodu vystoupit pouze dvakrát, pokud předsedající nerozhodne vzhledem k důležitosti jednání jinak,
b) pro úvodní slovo předkladatele je určena max. doba 10 minut
c) pro věcné poznámky, interpelace a stanoviska je určena max. doba 5 minut
d) návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZMČ, o tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy s tím, že se umožní vystoupení členů ZMČ, kteří byli doposud přihlášeni do diskuse"