O zeleň v Praze se opět postarají stáda ovcí a koz

Praha 6 – 19. 5. 2015 – Do přírodních lokalit na šestce se začátkem léta vrací ovce a kozy, rozhodla o tom dnes Rada hlavního města. Těžko dostupné louky nejen v Divoké Šárce spásala zvířata už před víc než stoletím - a posledních patnáct let v Praze obnovují jen těžko nahraditelnou péči.

Hlavní foto

Do přírodních lokalit na šestce se začátkem léta vracejí ovce a kozy, rozhodla o tom dnes Rada hlavního města. Těžko dostupné louky nejen v Divoké Šárce spásala zvířata už před víc než stoletím – a posledních patnáct let v Praze obnovují jen těžko nahraditelnou péči. Ovce se živí trávou, kozy likvidují náletové dřeviny a keře. Zvířata se na pastvě pohybují volně bez ohradníků, hlídá je pastevec se psy. Celková rozloha pastvou udržovaných 37 chráněných lokalit činí v Praze 47 hektarů, na Praze 6 najdete stáda na Zlatnici, Jenerálce, Nad Mlýnem, na Babě, v Dolní Šárce, v přírodní rezervaci Divoká Šárka i v sadu Vokovické třešňovky. Nejde jen o ekologicky příznivější způsob péče o chráněné lokality, je zpravidla i ekonomicky výhodnější. Stáda koz a ovcí nadto pochopitelně přitahují pozornost dětí. V raĚmci neĚŚkolika grantuĚŠ v oblasti ekologickeĚ vyĚchovy udeĚŚlenyĚch hl. m. Prahou probeĚŚhla celaĚ rĚŚada akciĚ zameĚŚrĚŚenyĚch na deĚŚti prĚŚedsĚŚkolniĚho veĚŚku a zĚŚaĚky zaĚkladniĚch sĚŚkol 1. stupneĚŚ s ciĚlem prĚŚiĚstupnou formou prĚŚedstavit deĚŚtem vyĚznamneĚ prĚŚiĚrodniĚ lokality Prahy, rĚŚiĚzenou pastvu i jejiĚ uĚcĚŚel.

 

Rozhodnutí pokračovat v této tradici ocenil i radní Prahy 6 Antonín Nechvátal pro životní prostředí, který říká:  „Rozhodnutí rady města Prahy představuje návrat k původnímu pastevectví na okrajích Šárky. Kozy a ovce k této krajině patřily a svůj význam zde mají i dnes.
Je žádoucí zachovat zdejší historickou krajinu a pečovat o ni.
Potřebné by zde bylo vybudování střediska ekologické výchovy města Prahy.“