Nový semafor u Vítězného náměstí

Umístění dočasného světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce v ulici Svatovítské navazující bezprostředně na Vítězné nám. bylo realizováno pro prázdninové období ve zkušebním provozu na základě velmi podrobné analýzy stávajícího stavu. Jedná se o mimořádně vytížený přechod pro chodce, z hlediska intenzit chodců pravděpodobně dokonce možná vůbec nejvíce používaný přechod v České republice.

Hlavní foto

Instalace je vedena snahou o zlepšení stávající situace a zvýšení plynulosti provozu na okružní křižovatce Vítězné náměstí. Cílem je tedy ověřit model tohoto řízení v návaznosti na okružní křižovatku, kde výjezd na Svatovítskou (obdobně tak též opačný směr z centra) je velmi silně ovlivněn přecházejícími chodci. Krátkodobě instalované zařízení bude představovat podklad pro sofistikovaný dopravní průzkum, zda může být v budoucnu z důvodů zvýšení plynulosti provozu na této významné komunikační síti užita v místě trvalá signalizace.

Toto opatření by mohlo znamenat účinný nástroj na minimalizaci kongescí na komunikacích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů. Je nepochybné, že ovlivňujícím faktorem zejména v ranní dopravní špičce předmětné významné okružní křižovatky je zejména kapacita výjezdu na Svatovítskou, která je vyjma geometrických parametrů ovlivněna hlavně vysokou intenzitou přecházejících chodců, přičemž tato znamená velmi intenzivní a téměř nepřerušované zastavování proudu vozidel chodci. Vzdutí fronty čekajících vozidel představuje mnohdy zastavení provozu na celé okružní křižovatce.

V předmětném místě bylo v minulosti krátkodobě zajištěno řízení provozu na přechodech ze strany příslušníků Policie ČR, které ukázalo pozitivní prvky ve využití výkonnosti Svatovítské a představovalo účinnou regulaci provozu v tomto chodecky mimořádně exponovaném místě. Potřeba řešit kongesce v tomto místě je umocněna skutečností, že do konce letošního roku bude probíhat uzavírka komunikace Korunovační, která je významnou spojnicí mezi Prahou 6 a Prahou 7. V této souvislosti dojde nepochybně k významnému zhoršení provozní situace na Vítězné nám., a to zejména v zářijovém a říjnovém dopravně velmi exponovaném období.

Negativem opatření je skutečnost, že provizorní řešení nemůže být provedeno bezbariérovou formou, nicméně osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace mohou využít bezbariérový přechod pro chodce u vnějšího rondelu náměstí, který je vzdálen 60 m od dočasně upraveného přechodu. Pokud by se opatření osvědčilo bude realizována potřebná bezbariérová úprava.