Novinka: Propojení systému rozesílání SMS s databází adres

Popularita radničních esemesek donutila tvůrce aktualizovat a zefektivnit po pěti letech fungování celý systém. Mění se tvar registrační sms zprávy. U stávajících odběratelů je potřeba provést novou registraci do 31. prosince.
Hlavní foto

Pro zlepšení informovanosti o dění v Praze 6 připravila už v roce 2004 radnice službu SMS NEWS, nyní SMS INFOKANÁL. Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z radnice na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv. Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.
„V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, tak radnice nabízí svým občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací,“ domnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Jeho slova potvrzuje i výsledek průzkumu veřejného mínění, který uvádí, že obecně jsou občané o činnostech radnice informováni, ale v některých oblastech (zvláště dopravní omezení) by se mohla radnice ještě zlepšit. Dominantním informačním zdrojem o činnostech radnice a i jiném dění na Praze 6 je časopis Šestka. Velmi využívaným zdrojem je v posledních letech i internet. Občané Prahy 6 vítají informační SMS, které jim chodí (necelá polovina respondentů ve výzkumu tuto službu využívala).

Popularita radničních esemesek donutila tvůrce aktualizovat a zefektivnit po pěti letech fungování celý systém. V roce 2004 odebíralo SMS z úřadu 450 lidí, nyní je to 2500 odběratelů! V praxi to znamená nejen pětinásobně větší zájem o službu radnice, ale také pětinásobně vyšší výdaje. Odběratelé totiž z tuto službu nic neplatí. Od spuštění tohoto systému rozeslala radnice občanům již 420 SMS zpráv, tzn. zhruba 1 esemeska za 4 dny.

SMS zprávy z radnice si občané Prahy 6 mohou kategorizovat do 4 oblastí: všechno / praktické informace / aktuality / plánované akce. I přes nabídku zpřesnění zpráv tuto možnost využilo jen mizivé procento občanů a 95% odběratelů je stále zařazeno v kategorii „všechno“.

Vzhledem k tomu, že cca pětina SMS zpráv se týká nejrůznějších havárií a ty se týkají konkrétních lokalit (ulice, domy), přichází radnice s unikátním zefektivněním systému: propojení s databází územně identifikačního registru!

Příklad:
DOSUD (do 31.12.2009) - V případě havárie vody např. v ulici Bělohorská dnes tuto informaci obdrží všichni odběratelé (tj. 2500 občanů) bez vazby na skutečnost, zda se jich lokalita týká či nikoliv. Pro rozpočet Prahy 6 to znamená, že jedním rozesláním této informace se utratí 2500 korun bez znalosti toho, zda mezi odběrateli je vůbec někdo z Bělohorské ulice.

PŘÍŠTĚ (od 1.1.2010) – V případě havárie vody ve zmiňované ulici Bělohorská tuto informaci obdrží pouze ti, kteří při přeregistraci uvedou ve své registrační SMS zprávě adresu „Bělohorská“. Dojde tak k zacílení a zefektivnění systému, ale i k výrazné úspoře. Další novinkou (v České republice poprvé!) je možnost rozesílání z radnice zaregistrovaným občanům i MMS!


Propojení systému SMS InfoKanál s databází adres územně identifikačního registru
- Umožňuje vytvořit databázi telefonních čísel s cílením až na jednotlivé ulice a čísla popisná či orientační
- V případě informací, např. bloková čištění, odstávky, havárie vody atd. lze odeslat SMS cíleně
- Je potřeba se znovu zaregistrovat (poslat novou registrační SMS) dle níže uvedených pravidel (starý systém ukončí platnost půlnocí 31.12., tzn. že všechny mobilní čísla budou ze systému vymazána. Nedojde-li ze strany uživatele k včasné přeregistraci, nebude od 1.1.2010 dostávat SMS zprávy)


Mění se tvar registrační SMS !!
Nově se lze zaregistrovat dvojím způsobem (obě verze jsou platné, liší se pouze v tom, zda uvedete jméno či nikoliv. Bez uvedení indikátoru tématu T1, T2 nebo T3 bude uživatel dostávat zprávy ze všech tří oblastí). Při uvádění adresy lze uvést číslo orientační i popisné, ne obě zároveň):

REG JANA MERTOVA PRAHA 6 ADAMOVA 460

REG X Y PRAHA 6 ADAMOVA 460Pro přihlášení k vyhlášeným Tématům:

Formát zprávy pro registrování tématu Praktické informace (dopravní uzavírky, havárie vody apod.)
REG JANA MERTOVA PRAHA 6 ADAMOVA 460 T1

Formát zprávy pro registrování tématu Aktuality (zajímavosti z Prahy 6)
REG JANA MERTOVA PRAHA 6 ADAMOVA 460 T2

Formát zprávy pro registrování tématu Plánované akce (různé připravované akce v Praze 6)
REG JANA MERTOVA PRAHA 6 ADAMOVA 460 T3

Formát zprávy pro odregistrování z odebírání SMS zpráv
ODREG

MPSV vydává týdenní update dat pro UIR-ADR na jehož základě provádí INFOKANÁL pravidelný update databáze zákazníka.

Vlastní číslo pro SMS InfoKanál Prahy 6

Zájemci o esemesky z radnice zašlou registrační SMS na   220 189 111 a ze stejného čísla budou SMS také doručovány (POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je shodné s číslem Call Centra Prahy 6, proto bude i lépe zapamatovatelné pro občany.)Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných telefonních čísel třetí osobou?
Služba SMS INFOKANÁL a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewally apod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení. Provozovatelem služby je společnost Infokanál. s.r.o., která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách
www.infokanal.cz