Nové pracoviště oddělení přestupků od května 2017

Pracovníci oddělení přestupků odboru vnitřních věcí  se k datu 2.5.2017 přestěhují  z hlavní budovy Úřadu městské části Praha 6 na nové pracoviště:

Dr. Zikmunda Wintra 768/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč. 

Hlavní foto

Pro písemný styk zůstane nadále v platnosti dosavadní adresa:

Úřad městské části Praha 6

odbor vnitřních věcí

oddělení přestupků

Čs. armády 601/23

160 52 Praha 6 – Bubeneč.

 

Stejné zůstávají i úřední hodiny oddělení:

Pondělí  8,00 – 18,00 hodin

Středa    8,00 – 18,00 hodin

 

Oddělení přestupků  - vede přestupková řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném  znění, a dle dalších speciálních zákonů, na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, zbraní, jakož i dalších úsecích, které nespadají do věcné působnosti jiného odboru.

Oddělení bude nově od 1.7.2017 projednávat i přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13c (dle vyhl. č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 6.