Nově pojmenované komunikace v Praze 6

Na Praze 6 v Dejvicích a Ruzyni byly nově pojmenovány ulice.

Hlavní foto

Dejvice

V Trníčku

Vychází západním směrem z Horoměřické proti severnímu konci ulice K vršíčku, stáčí se k jihozápadu a rozvětvuje se v zástavbě garáží do pěti krátkých ramen, která slepě končí.

Návrh na pojmenování dosud nepojmenované uličky na katastrálním území Dejvice, vedoucí od Horoměřické ke skupinám garáží, je předkládán z podnětu místních obyvatel z toho důvodu, že tato komunikace je často omylem považována za vedlejší ulici Ve skalách, i když tak není označena. Podle místopisné komise a ve shodě s městskou částí je nejspolehlivějším řešením tuto komunikaci pojmenovat.

Ruzyně

Na Humnech

Pojmenování navazující na název sousední ulice Za humny. Vychází východním směrem ze severní větve ulice Za humny, lomí se k jihovýchodu, dále se lomí k severovýchodu, vede podél jižní hranice parcely č. 883 a slepě končí.

Návrh na pojmenování nové ulice na k.ú. Ruzyně je předkládán na žádost městské části z důvodu nové výstavby v dané lokalitě.