Nové lávky, přístupnější břehy. V Trojské kotlině vznikne příměstský park

Ve středu 26. září byla zvolena radní hl. m Prahy Jana Plamínková za člena Řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s. Jedná se o další krok při správě území Trojské kotliny, k níž se spojily městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha–Troja, hlavní město Praha a Koalice pro řeky.

Hlavní foto

Již v roce 2017 byla schválena Radou hl. m. Prahy Koncepce Císařského ostrova a bylo podepsáno společné Memorandum o spolupráci při místní správě. V srpnu 2018 došlo k založení spolku Příměstský park Trojská kotlina, z.s. V roce 2019 vznikne management plán – konkrétní postup, jak území o rozloze 800 ha společně spravovat a rozvíjet.

„Příměstský park má budovat místní identitu a stát se platformou pro rozvoj kulturních vzdělávacích, sociálních a sportovních aktivit se zapojením a podporou místních aktérů a komunit,“ říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy.

„Máme zájem na rovnoměrném rozvoji obou břehů Vltavy. Plánujeme spolupráci s univerzitami na rozvoji parku i programech pro děti i dospělé. Vltavské břehy mohou být lepším místem k odpočinku i sportu,“ říká Lenka Burgerová, radní pro rozvoj MČ Praha 7.

„Lepší využitelnost kotliny pro rekreaci Pražanů chceme podpořit pomocí konkrétních projektů, jako je například propojení vltavských břehů a Císařského ostrova lávkami a snazší dostupnost kotliny z nejbližšího okolí,“ podotýká Martin Polách, místostarosta MČ Praha 6.

„Zlepšování stavu a ochrana krajiny Trojské kotliny jsou prioritní. Revitalizace vltavských břehů a svahů s nesmírně cennými druhy jsme připraveni realizovat,“ dodává Vít Céza, zastupitel z Prahy 8.

„Shodli jsme se na dvou desítkách organizačních a rozvojových aktivit pro Trojskou kotlinu, které společně rozpracujeme,“ uzavírá Tomáš Drdácký, zástupce starosty MČ Praha-Troja.

 

CO JE TO PŘÍMĚSTSKÝ PARK?

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě zúčastněných místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj svěřeného území jako celku. Nejde tedy pouze o údržbu zeleně nebo ochranu přírodních lokalit, ale také o vyvážený sociální, kulturní a ekonomický rozvoj v souladu s přírodou, který má přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel metropole. V případě Trojské kotliny je také zcela klíčové, aby město mělo jednoho partnera, který dobře zná hodnoty krajiny a je schopen garantovat jejich zachování a také iniciovat projekty na zlepšení jejího stavu. V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití člověka a řeky. Koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly. Rovnocenné soužití s řekou bylo v 19. století nahrazeno jejím jednostranným využitím. Dnes se znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat vrstevnatost krajiny.

 

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části:

  • Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě a úpravách včetně řešení zeleně
  • Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů
  • Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova - okružní cesta se zapojením severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV
  • Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. definitivní parkoviště v zeleni
  • Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 Nádraží Holešovice - Císařský ostrov - P6 Podbaba a zavedení vodní tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu
  • Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny
  • Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů