Nové jednosměrky v oblasti Písecké brány

Odbor dopravy a životního prostředí stanovil v souvislosti s připravovaným projektem zprovozněním zón placeného stání několik úprav dopravního režimu.

Hlavní foto

Okolí Písecké brány trpí a degraduje dlouhodobě počtem parkujících aut, místo se v posledních letech stalo nárazníkovou zónou pro řidiče směřující do centra Prahy a na Prahu 7. Tuto situaci a zatížení území konečně zlepší parkovací zóny. Nové úpravy dopravního režimu v tomto místě spočívají zejména ve zjednosměrnění některých ulic, kdy v nejbližší době dojde k úpravám a zřízení nových jednosměrných úseků komunikací v oblasti kolem Písecké brány na Hradčanech. Nová jednosměrnost je vytvořena z důvodu kultivace stávajícího parkování a pro vytvoření vyšší parkovací kapacity pro potřeby rezidentů. Schéma úprav v lokalitě je viditelné v příloze.