Nová služba radnice: SMS podatelna

Jako první v republice spustila radnice Prahy 6 tzv. SMS podatelnu. Jedná se o způsob, jak doručit na úřad podání přímo z mobilního telefonu.
Hlavní foto

K vyřízení vašich žádostí můžete nyní nově využít i SMS zprávu. Říká se tomu Elektronické podání, a adresovat ho můžete kterémukoliv zaměstnanci úřadu přes podatelnu. Ta přidělí k podání tzv. průvodku, která splňuje atributy odpovídající elektronické evidenci spisové služby.

"Slíbili jsme občanům neustálé rozšiřování služeb pro veřejnost a toto je jedna z nich. Věřím, že se ujmou a stanou se stejně využívanými a užitečnými jako služby, které slouží občanům Prahy 6 už delší dobu, například možnost upozornit úřad na problémy či nešvary MMS zprávou, informování občanů SMS zprávami z radnice, ale i vysílání internetové televize," řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Radnice Prahy 6 přichází nyní s novinkou SMS podatelny, kterou nabízí jako jediná v republice.

Stačí jednoduše poslat SMS zprávu ve formátu: P6 vlastní text

a odeslat na tel. číslo:  220 189 111

(POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je shodné s číslem Call Centra Prahy 6, proto bude i lépe zapamatovatelné pro občany.)

Jak vlastně SMS podatelna funguje?
SMS zpráva odeslaná v příslušném tvaru (P6 vlastní text) odeslaná na tel. číslo  220 189 111 se zobrazí referentovi obsluhujícímu el. podatelnu úřadu () ve formě emailové zprávy, která je doručena do emailové schránky (viz. obrázek níže). Oproti standardním emailovým zprávám z ní však není možné určit odesílatele prostřednictvím jeho emailové adresy, ale prostřednictvím jeho mobilního telefonního čísla. V případě, že do SMS podání zapomene žadatel napsat své údaje či adresu, příslušný referent mu zavolá na mobilní telefon a údaje si vyžádá (analogie u emailové zprávy, kterou tazatel zapomene podepsat. I v tomto případě musí referent na uvedenou emailovou adresu poslat žádost o doplňují informace, bez kterých podání není možné řešit. Jde ale o podstatně delší proces nežli okamžité zavolání na mobilní telefonní číslo).

Co se stane s podáním zaslaným přes SMS podatelnu?
Toto podání je ve stejné kategorii jako podání prostřednictvím dopisu či emailu. Referent obsluhující el. podatelnu úřadu přidělí podání tzv. průvodku, která splňuje atributy odpovídající elektronické evidenci spisové služby.

Proč SMS podatelna?
SMSky jsou vynikající a nenahraditelnou formou komunikace pro všechny občany i veřejné instituce zejména z toho důvodu, že mobilní telefon má již dnes většina lidí bez rozdílu věku, všichni jej mohou nosit stále u sebe, SMSky nejsou drahé, a o tom, že byla zpráva odeslána nebo doručena, lze získat zaručená potvrzení (v případě Prahy 6 obdrží autor podání na svůj mobil potvrzují SMS zprávu ve tvaru: IK PRAHA6 – PODANI PRIJATO). Mobilita a možnost požádat o pomoc nebo se ozvat odkudkoliv je důležitá nejen u služeb pro seniory a tělesně postižené, ale i v případech, kdy občané mohou včas upozornit na něco co se jim nelíbí, na hrozící nebezpečí nebo pomoci zabránit páchání přestupků a trestné činnosti.


SMS podatelnu realizuje Praha 6 ve spolupráci se společností Infokanál s.r.o.