Nová pražská vyhláška omezuje od října spalování suchého rostlinného materiálu

Hl. m. Praha chce snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Podle vyhlášky se v otevřených ohništích na území hlavního města Prahy zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.

Hlavní foto

Vyhláška ponechává občanům prostor pro spalování dřeva a šišek, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená s přípravou jídla v otevřeném ohništi či prostě posezením u ohně, pokud se jedná o suché dřevo, a nejedná se o období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů. Na základě provedených autorizovaných měření bylo zjištěno, že během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5 , benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2)  a oxidu siřičitého (SO2).

Konkrétní znění vyhlášky najdete ZDE

Kam s bioodpadem

Suchá tráva a listí, stejně jako posečená tráva nebo bioodpad z kuchyně by neměly i přes zákaz jejich spalování končit v klasických popelnicích na komunální odpad nebo třeba vyvezené do lesa. „Takový odpad můžete na své zahradě kompostovat, nebo ukládat do hnědé popelnice na bioodpad, kterou si můžete bezplatně objednat na Magistrátu HMP. Kompost, který tak vznikne, je velmi cenná surovina pro pěstování rostlin i ve městě,“ říká Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima. Majitelé rodinných domů, ale i SVJ a bytová družstva si ji mohou objednat buď přes formulář na stránkách bioodpad.praha.eu nebo kontaktovat svozovou společnost, což jsou pro Prahu 6 Pražské služby (Proboštská 1, telefon 284 09 14 26). Vybrat si můžete její velikost a to, zda chcete popelnici vyvážet jednou za týden nebo za dva. Jiný interval lze zvolit pro sezonu a mimo ni, kdy je odpadu méně. Popelnice je přistavena zpravidla za dva týdny od požádání.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023