Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

V pátek 15. listopadu 2019 se uskuteční od 9.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) sedmé zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Odkaz na live stream najdete v článku

Hlavní foto

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE

 

Návrh programu 07. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 15.11.2019

 

pevné body:

15:00 hod - Interpelace

17:00 hod - bod č. 24) Výzva MČ Praha 6 vůči ZHMP v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu TKB   

 

1.         tisk. č. Z -00 277 - Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 970/19 )

2.         tisk. č. Z-00 259 - Prodej pozemku parc. č. 971/2 v  k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 880/19 )

3.         tisk. č. Z-00 258 - Prodej pozemku parc. č. 2218/5 v  k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 965/19 )


4.         tisk. č. Z-00 264 - Prodej části pozemku parc. č. 782/1 (dle GP č 1382-172/2019 pozemek parc. č. 782/12) v  k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 926/19 )

5.         tisk. č. Z-00 266 - Nevyužití nabídky na odkoupení stavby garáže na pozemku parc. č. 302/47 k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 957/19 )

6.         tisk. č. Z-00 263 - Svěření části pozemku parc. č. 4262/1 v k. ú.Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 928/19 )

7.         tisk. č. Z-00 210 - Svěření  pozemku parc. č. 2235/1 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 927/19 )

8.         tisk. č. Z-00 268 - Odejmutí svěření pozemků parc. č. 2556/4, 2556/5, 2557/180, 2557/185 k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 929/19 )

9.         tisk. č. Z-00 256 - Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě v domě č.p. 938, Jugoslávských partyzánů 4, postaveném na pozemku parc. č. 1105, vše pro k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 932/19 )

10.      tisk. č. Z-00 254 - Úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 6 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 905/19 )

11.      tisk. č. Z-00 265 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2019 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 938/19 )

12.      tisk. č. Z-00 262 - Poskytnutí individuální dotace z.s. Dílna Eliáš - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 940/19 )

13.      tisk. č. Z-00 261 - Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 939/19 )  

14.      tisk. č. Z-00 260 - Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na realizaci projektu Sportík - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 908/19 )

15.      tisk. č. Z-00 252 - Poskytnutí darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 826/19 )

16.      tisk. č. Z-00 253 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 962/19 )

17.      tisk. č. Z-00 273 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 968/19 )

18.      tisk. č. Z-00 248 - Volba členů výborů - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 967/19 )           

19.      tisk. č. Z-00 033 - Změny Jednacího řádu ZMČ Praha 6 a Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 954/19 )

20.      tisk. č. Z-00 272 - Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 951/19 )

21.      tisk. č. Z-00 177 - Poliklinika Pod Marjánkou - Ing. arch. Smutná 

22.      tisk. č. Z-00 178 - Rekonstrukce objektu Dejvická 184/4 - Mgr. Lacina, Zd. Hořánek

23.      tisk. č. Z-00 209 - Restrukturalizace společnosti SNEO, a.s. - Mgr. Lacina

24.      tisk č. Z-00 278- Výzva MČ Praha 6 vůči ZHMP v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu TKB /pevný bod v 17:00 hod./ - Ing. Lála (usn. RMČ č. 966/19 

 

Informativní body:

a) Písemná informace - Usnesení Kontrolního výboru přijatá v měsíci říjnu a listopadu 2019 - Mgr. Píša - předseda KV

b) Písemná informace - Modernizace železniční dráhy Praha - Kladno - Ing. arch. Smutná

c) Písemná informace o vývoji k Seniorskému centru Šatovka - Mgr. Stárek

d) Písemná informace o naplňování usnesení ZMČ č. 120/19 ze dne 12. 09. 2019 k pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva - Mgr. Lacina

e) Písemná informace - Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - Ing. arch. Smutná

f) Písemná informace o provedených rozpočtových opatřeních Městské části Praha 6 za období 06 - 08/2019 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 793/19 , 833/19, 922/19)

g) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický