27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ - NÁVRH PROGRAMU

V pátek 29. dubna 2022 se od 10:00 v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida uskuteční 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městské části Praha 6. 

Hlavní foto

Návrh programu: 

15:00 hod. - pevný bod  - Interpelace

1.    Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3303/22 )

2.    Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti městské policie - Obvodní ředitelství Praha 6 za rok 2021 - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3412/22

3.    Zpráva o činnosti společnosti SNEO, a.s. - Zd. Hořánek (usn. RMČ č, 3432/22)   

4.    Nevyužití předkupního práva  ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1832/3 k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3330/22 )

5.    Prodej pozemků parc. č. 883 a 884 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3332/22

6.    Prodej pozemku parc. č. 1209/3 v k. ú. Vokovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3333 /22 )

7.    Prodej pozemku parc. č. 3136/18 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3334/22 )

8.    Prodej pozemku parc. č. 416/3 v k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3373/22 )   

9.    Prodej pozemků parc. č. 1610 a 1611 v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3372/22

10.  Prodej pozemku parc. č. 473/10 v k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3331/22

11.  Odejmutí svěření částí pozemku parc. č. 2177/2  k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3285/22 )

12.  Odejmutí svěření sloupů veřejného osvětlení včetně zapínacího místa část I. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3441/22

13.  Smlouva o výstavbě pro dům č.p. 1570 Zelená 14, 14A a  14B, který je součástí pozemku parc. č. 2776, vše v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3329 /22)

14.  Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku -Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3436 /22) 

15.  Revokace a opakované schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 1677/11, v ulici Bělohorská 72, k.ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3428 /22) 

16.  Prominutí dluhů za nájemci bytů („milostivé jaro“) - Mgr. Lacina, MUDr. Hošek  (usn. RMČ č. 3429/22 )

17.  Memorandum o spolupráci INO/61/05/014526/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 6,  mezi MČ Praha 6 a Hlavním městem Prahou - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 3437/22 )

18.  Poskytnutí individuální dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2022 na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro občany  MČ Praha 6 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3399/22

19.  Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3400/22 )  

20.  Poskytnutí dotace Sborům dobrovolných hasičů Suchdola, Lysolají a Nebušic na rok 2022 - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3300/22 )

21.  Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro školy rok 2022 - Mgr. Kolář / Ing. Charvátová (usn. RMČ č. 3445/22 )  

22.  Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3295/22 )

23.  Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3431/22 )  

24.  Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3414/22 )  

25.  Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v březnu - dubnu 2022 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ) 

26.  Návrh na legislativní úpravu vedoucí k přispění k udržitelnému rozvoji městské části Praha 6 - Ing. arch. Smutná