Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 29. 4. 2021

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida osmnácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE.

Hlavní foto

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 2397/21 dne 13.04.2021 a doplněn usn. RMČ č. 2399/21 dne 19. 04. 2021)

 

15:00 hod. -  Interpelace

 

 1. Z-00 609 - Novela Jednací řádu Zastupitelstva MČ Praha 6  - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2398/21 )
 2. Z-00 524 - Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 6 v letech 2021-2030 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2218/21
 3. Z-00 573 - Koncepce podpory a rozvoje školství na území městské části Praha 6 pro období 2021 - 2030 - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 2229/21 )
 4. Z-00 598 - Zpráva o činnosti společnosti SNEO -Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2212/21 a 2383/21)
 5. Z-00 567 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2225/21 )
 6. Z-00 590 - Prodej pozemků parc. č. 3853/4 a parc. č. 3853/23 v  k. ú. Dejvice  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2349/21 )
 7. Z-00 589 - Prodej části pozemku parc. č. 302/27 (dle GP č. 942-245/2018 - pozemek parc. č. 302/116) v  k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2348/21
 8. Z-00 586 - Prodej části pozemku parc. č. 985/1 k. ú. Dejvice (dle GP č. 2749-6/2006 pro k. ú. Dejvice - pozemek parc. č. 985/3 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2347/21
 9. Z-00 591 - Svěření pozemku parc. č. 2180 k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2345/21 )
 10. Z-00 595 - Svěření částí pozemků parc. č. 2082/5, 2082/6 k.ú. Bubeneč a parc. č. 4175/1 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2346/21 )
 11. Z-00 604 - Splátková dohoda s paní Š.O.- Ing. Lacina (usn. RMČ č. 2393/21 )
 12. Z-00 581 - Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2021 na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2317/21 )             
 13. Z-00 585 - Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2319/21 )               
 14. Z-00 582 - Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2021 -MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2318/21
 15. Z-00 584 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sdružení K srdci klíč o.p.s. v roce 2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2391/21 )  
 16. Z-00 583 - Poskytnutí dotace Sborům dobrovolných hasičů Suchdola, Lysolají, Nebušic na rok 2021 - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2323/21 )
 17. Z-00 579 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - DDM Praha 6- Mg. Lacina (usn. RMČ č. 2281/21 )  
 18. Z-00 587 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - TJ Dukla Praha - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2377/2021 )
 19. Z-00 594 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2378/21
 20. Z-00 599 - Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice v roce 2021 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2384/21 )
 21. Z-00 600 - Mimořádná dotace na pokrytí ztrát způsobených opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 - Galerie Villa Pellé - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2385/21 )
 22. Z-00 597 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2021 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2374/21 )
 23. Z-00 596 - Další postup ve věci areálu Chittussiho kliniky - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 2388/21 )
 24. Z-00 593 - Komplexní postup městské části ve věci změn územního plánu v k. ú. Sedlec - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 2389/21 )  
 25. Z-00 603 - Změny ve složení výborů ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář ( RMČ č. 2392/21
 26. Z-00 559 - Novela Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2230/21 )  
 27. Z-00 502 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2020 - Zd. Hlinský - předseda výboru
 28. Z-00 545 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2020 a informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v březnu a dubnu 2021 - Mgr. Píša - předseda výboru
 29. Z-00 511 - Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6 v roce 2020 a plán činnosti na rok 2021 - Ing. Mgr. Kužílek - předseda výboru
 30. Z-00 533 - Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 6 v roce 2020 - Mgr. Růžička - předseda výboru
 31. Z-00 536 - Zpráva o činnosti Mandátového výboru v roce 2020 - Ing. arch. Polách - předseda výboru
 32. Z-00 329 - Prodloužení termínů plnění úkolů z usn. ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2387/21 )
 33. Informace o proběhlé participaci projektu rekonstrukce a přístavby Polikliniky Pod Marjánkou (diskuse bez návrhu usn.) - MUDr. Hošek, Ing. arch. Smutná

 ***

Informace pro  občany:

Občané se mohou jednání účastnit pouze prezenčně