Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 25. 2. 2021

Ve čtvrtek 25. února 2021 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida sedmnácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE.

Hlavní foto

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 2227/21 dne 9.2.2021)

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byl návrh programu znovu projednán na jednání Politického grémia dne 23.02.2021 a zredukován.

 

15:00 hod. -  Interpelace

 

1.    Z-00 552 - Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2199/21 )

2.    Z-00 562 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1939/6 k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2167/21 )

3.    Z-00 572 -  Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/40 k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2208/21 )   

4.    Z-00 565 - Odkoupení pozemku parc. č. 1237 v k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2211/21 )       

5.    Z-00 541 - Prominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených a úroků z prodlení paní A.V. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2184/21 )  

6.    Z-00 554 - Splátková dohoda s panem P. H. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2183/21 )  

7.    Z-00 557 - Splátková dohoda s panem B. M.  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2182/21 )  

8.    Z-00 564 - Splátková dohoda s panem V. K. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2226/21 )

9.    Z-00 569 - Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace programů Kultura I. - II. z let 2018 - 2020 na rok 2021 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č.  2197/21)  

10.  Z-00 570 - Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S178/2020/OKSVČ se subjektem Unijazz z.s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2194/21 )

11.  Z-00 556 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2021 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2185/21 )

12.  Z-00 555 - Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE  - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2186/21 )

13.  Z-00 558 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2020 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2187/21 )

14.  Z-00 546 - Prodloužení termínů plnění úkolů z usn. ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2201/21 )

15.  Z-00 550 - Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2020 - 12/202
- Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2200/21

16.  Z-00 568 - Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. RMČ č. 2224/21 )  

17. Z-00 545 - informace o usneseních KV v lednu a únoru 2021 - Mgr. Píša   

***

Informace pro  občany:

Občané se mohou jednání účastnit pouze prezenčně