Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 27. 11. 2020

V pátek 27. listopadu 2020 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sálu OREA Hotelu Pyramida patnácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE

Hlavní foto

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 1952/20 dne 3. 11. 2020 a doplněn usn. RMČ č. 1990/20 dne 16. 11. 2020)

  • pevný bod od 15:00 hod. – Interpelace
  • pevný bod v 11:00 – Modernizace trati PrahaKladno 
  • pevný bod po ukončení interpelací občanů, nejdříve v 16:00  Koncepční studie Vítězného náměstí a podkladová prověřovací studie podchodu (obchodní pasáže)

Interpelace občanů a jejich vystoupení k bodu probíhá prezenční formou přímo na zasedání ZMČ.

1.    Z-00 494  Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO, a.s.  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1986/20 )  

2.    Z-00 478  Modernizace trati PrahaKladno s připojením na Letiště Václava Havla od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín  trasování  Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 1984/20

3.    Z-00 480  Koncepční studie Vítězného náměstí a podkladová prověřovací studie podchodu (obchodní pasáže)  Mgr. Stárek, Ing. Lála (usn. RMČ č. 1925/20 )

4.    Z-00 474  Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/11 k. ú. Dejvice  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1893/20 )

5.    Z-00 473  Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 630/19 k. ú. Břevnov  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1892/20 )   

6.    Z-00 472  Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1085/4 k. ú. Bubeneč  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1891/20 )

7.    Z-00 477  Aktualizace "Prováděcího předpisu k prodeji vybraných nebytových jednotek v domech schválených Zastupitelstvem městské části Praha 6 k prodeji"  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1887/20 )  

8.    Z-00 484  Prominutí poplatků a úroků z prodlení  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1949/20 )

9.    Z-00 489  Zřízení Organizační složky Městské části Praha 6 "Dětská skupina Sluníčko"  Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 1977/20 )

10. Z-00 475  Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2020 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1912/20 )

11. Z-00 476  Poskytnutí individuální dotace pro Senior fitnes, z.s.  MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1913/20

12. Z-00 471  Poskytnutí dotace v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1878/20 )

13. Z-00 468  Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy  Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1848/20 a usn. RMČ č. 2001/20

14. Z-00 495  Nová aktualizace Jednacího řádu ZMČ Praha 6  Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1989/20

15. Z-00 329  Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ Praha 6  Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1884/20 )

16. Z-00 454  Usnesení Kontrolního výboru za období 10. - 11. 2020  Mgr. Píša

17. Z-00 481  Informace o přijatých peticích  Ing. Holický 

18. Z-00 367 - Volba členů Kontrolního výboru ZMČ - Mgr. Kolář