Nápad pro Šestku III. odstartoval

Od 15. dubna do 2. června 20 hodin mohou zájemci podávat prostřednictvím stránek www.napadprosestku.cz nebo v uzavřené obálce své návrhy a nápady, jak vylepšit veřejný prostor na území Prahy 6.

Hlavní foto

Realizace projektů je plánována na rok 2020. V rozpočtu bude na projekt vyčleněno pět milionů korun, z nichž tři jsou určené na takzvané velké projekty s cenou od 400 tisíc do jednoho milionu korun, a dva miliony na malé nápady, které lze realizovat za 50 až 400 tisíc korun.

U každého z nápadu musí být uvedeno
•    název návrhu
•    ilustrační obrázek
•    identifikace navrhovatele a tří garantů
•    uvedení lokality – návrh může být umístěn maximálně na pěti lokalitách zároveň
•    popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu, tedy jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká a podobně.
•    krátká anotace sloužící především k propagaci a tedy i získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu
•    fotodokumentace současného stavu
•    předběžný rozpočet

Od 3. června do začátku září bude probíhat posuzování přihlášených nápadů, zda jsou realizovatelné. Navrhovatelé mají následně čas do konce září provádět požadované úpravy.  Do poloviny října proběhne druhé kolo posuzování. Veřejnost bude hlasovat a vybírat nejlepší nápady v listopadu a ještě do konce roku budou zveřejněné výsledky.

Hlasovat mohou nejen obyvatelé Prahy 6, ale i lidé, kteří tady pracují nebo ti, kdo pravidelně navštěvují a využívají veřejná prostranství Prahy 6.

Více informací a přesný návod, jak se do projektu zapojit, lze získat na stránkách www.napadprosestku.cz nebo u referentky participace Terezy Vlasákové na telefonu  220 189 165 a e-mailu .

V roce 2017 proběhl pilotní ročník Mám nápad pro Šestku, do kterého se přihlásilo 67 nápadů, z toho bylo 38 vybráno jako realizovatelných. Hlasování, které proběhlo v červnu 2017, se účastnilo téměř 3 000 hlasujících a v jeho rámci bylo vybráno 12 projektů k realizaci. V roce 2018 navazující Nápad pro Šestku II nabídl 57 přihlášených nápadů, z toho bylo 24 vybráno jako realizovatelných. Hlasování, které proběhlo v listopadu 2018, se zúčastnilo 3250 hlasujících a v jeho rámci bylo vybráno 10 projektů k realizaci.