Nájemní bydlení střeží „ombudsman“

Na kvalitu správy obecního bytového fondu Prahy 6 dohlíží od května „bytový ombudsman“. Na něj se také lidé mohou obracet s podněty a případnými stížnostmi. Novou funkci zřídila obecní rada v rámci programového prohlášení na následující čtyři roky.

Hlavní foto

Podstatou nově zřízené funkce je poskytovat nájemcům obecních bytů jednoduchý spojovací článek mezi obcí a občanem. „Ombudsman by měl být jakýmsi přímým a nezávislým komunikátorem, měl by se stát pro občany partnerem pro řešení problémů přesahujících možnosti nebo kompetence správce domu a prostředníkem pro řešení případných sporů," vysvětluje místostarosta Štěpán Stupčuk, který má ve své gesci obecní majetek.

Hlavní úlohou bytového ombudsmana bude vyřizování a prověřování požadavků a stížností nájemců obecních bytů, kontrola, odhalování a šetření nedostatků v činnosti správců obecních bytů. Funkci bytového ombudsmana rada zřídila nejen v souvislosti se snahou zkvalitnit správu bytového fondu, ale i svýhledem na pokračující proces deregulace nájemného.

Jak kontaktovat ombudsmana

Bezplatná linka:  800 100 043
E–mail:
Úřad Prahy 6 tel.:  220 189 111 

Méně firem, lepší kontrola
Městská část zredukovala počet správcovských firem, které se o obecní domy starají. Způvodních čtyř zůstanou jen dvě. Správu nemovitostí společností Centra a PMC Facility převezme od července Sneo, správcovská firma vlastněná městskou částí. Správa společnosti Austis zůstává stejná.

„Tento krok vyplynul zdlouhodobých reakcí nájemců na to, jak firmy spravovaly domy," uvedl Štěpán Stupčuk. Městská část od toho podle něj očekává nejen snížení nákladů na správu, ale hlavně zlepšení její kvality. „To ocení právě občané, zlepšit by se tak měla i kvalita nájemního bydlení," říká Stupčuk. Koncentrace výkonu správy nemovitostí by dle něj měla umožnit lepší kontrolu.

Související články