Na radnici Prahy 6 bude uveden do provozu babybox

První pražský babybox na levém břehu Vltavy bude začátkem léta umístěn v budově radnice Prahy 6. Rada městské části schválila uzavření smlouvy o spolupráci s občanským sdružením Babybox pro odložené děti–STATIM.

Hlavní foto

Sdružení zajistí dodání schránky, umístění i zajištění provozu babyboxu, Praha 6 nyní provede stavební práce pro umístění schránky na budově. S umístěním babyboxu pro odložené děti souhlasí veřejnost. V anketě na webových stránkách Prahy 6 si 86% lidí myslí, že schránka je šancí pro nechtěné děti.

„Radnice Prahy 6 bude první schránkou na levém břehu Vltavy v hlavním městě. Umístěním babyboxu na radnici chceme pomoci eliminovat otřesné případy, jakými byly například nálezy novorozené Terezky v parku na Karlově náměstí nebo nedávno nalezeného novorozeného chlapečka v Táboře u řeky. Oba případy se naštěstí obešly bez tragických následků, to ale nemusí být pravidlem. Snadná dostupnost babyboxu by mohla podobným situacím zabránit. Velkou výhodou umístění na radnici Prahy 6 je blízkost lékařské pohotovosti na Vítězném náměstí i záchranné služby, která tak u nás může být během několika málo minut," uvedl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.V hlavním městě fungují v současné době pouze dvě schránky pro odložené děti. První schránku zřídilo občanské sdružení Babybox 1. června 2005 v soukromém zdravotním zařízení GynCentrum v Praze 9 Hloubětíně, druhá schránka funguje od letošního března na radnici Prahy 2. Celkem v České republice je dnes 36 schránek babyboxů. Díky nim dosud zachráněno v České republice 31 dětí.

Zahájení provozu babyboxu na radnici Prahy 6 budou ještě předcházet potřebné úkony ve stavebním řízení, příprava otvoru pro babybox o velikosti 100 X 60 cm a příslušné instalace a kabeláže. Toto zajistí městská část. Občanské sdružení Statim následně zajistí dodání a zprostředkuje instalaci a servis babyboxu. Městská část Praha 6 se také zavazuje ke stálé službě, přivolání rychlé záchranné zdravotnické služby a pravidelné očistě babyboxu. Pořízení babyboxu stojí 250 tis. korun. Finanční prostředky jsou zajištěny sponzory. Další finanční náklady spočívají v úhradě spotřeby elektrické energie na provoz schránky, což je maximálně 1400 kW za rok.

Co se bude dít při spuštění signálu babyboxu?
Pracovník ostrahy, který zaregistruje signál, okamžitě prověří, zda je v babyboxu dítě. Bude-li na obchůzce, dostane zprávu do mobilu. Během několika minut dojde k obrazovce monitorující interiér babyboxu. Pokud zjistí, že je zde odloženo dítě, ihned volá záchrannou službu na linku 155 a Lékařskou službu první pomoci, která sídlí v těsné blízkosti radnice. Poté vyčká příjezdu pracovníků záchranné služby, event. lékaře z lékařské pohotovosti. Ti mají oprávnění vyjmout dítě z babyboxu. Pakliže lékař zjistí, že nalezené dítě jeví známky poranění nebo není živé, informuje pracovník ostrahy ihned Policii ČR. Jakmile dítě odveze záchranná služba, ostraha telefonicky ohlásí nález dítěte určené sociální pracovnici úřadu a předsedovi občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM Ludvíku Hessovi.

Co je to babybox?
Je vytápěná a ventilovaná schránka s 37°C, snímaná uvnitř kamerou, do které mohou rodiče anonymně odložit své nechtěné dítě, schránka má šířku 100 cm, hloubku 50 cm a výšku 60 cm, je signalizací napojena na stálou službu, čidla reagují na světlo i zvuk a ihned vyrozumí obsluhující personál o tom, že se dvířka babyboxu uzavřela a zároveň odchází signál prostřednictvím pageru do mobilů, stav dítěte a časy jsou zaznamenávány elektronicky a obrazově, ten, kdo dítě vkládá zůstává v anonymitě.

Schránky na odložení dětí nabízejí matkám, někdy i otcům východisko z krajní životní situace. Pro odkládající osobu je ve schránce připraven lístek s informací o dalším osudu dítěte a o možnostech, jak jej získat zpět. Některé schránky jsou opatřeny zařízením na získání otisku ruky nebo nohy dítěte. Otisk může sloužit jako doklad pro osobu, jež dítě odložila. Po uzavření dvířek se aktivují vizuální a akustické senzory přivolávající odborný personál. Osoba, která dítě odložila, má dostatek času, aby nepozorovaně odešla.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR vystavil 6.8.2008 babyboxu osvědčení o zápisu ochranné známky. Instalování babyboxů organizuje v ČR občanské sdružení – Babybox pro odložené děti –Statim (dále též „občanské sdružení" nebo „OS") a nadační fond sdružení.

(foto: Tisková konference s Ludvíkem Hessem za sdružení Babybox a starostou Prahy 6 Tomášem Chalupou) 

Videoreportáž ZDE