Mobilní radnice vyrazila do ulic

Od začátku letních prázdnin vyjela mobilní radnice k pěti případům kvůli ověřování podpisů, ověření plné moci a výměnu bytu v rámci programu Deregulace.
Hlavní foto

Provoz mobilní radnice slibovala městská část poté, co se úřad přestěhoval do provizorního působiště na polikliniku Pod Marjánkou. Od 1. července svůj slib plní.

„Po zkušebním provozu, kdy jsme vylaďovali detaily, už mobilní radnice funguje v terénu. Automobil je označený a plně vybavený,“ uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná s tím, že rozsah služeb, které pojízdná radnice občanům nabízí, je co nejširší.

Radnice svou mobilní verzí reaguje na to, že lidé mohou mít nepříjemnosti s tím, že jednotlivé části úřadu jsou rozmístěny po více pracovištích.

Mobilní radnice je určena pro občany starší 80 let, lidi invalidní a ty, pro které je nemožné či komplikované přijít na úřad kvůli snížené pohyblivosti.

„Záleží na dohodě, kancelář pojede, pokud to bude skutečně opodstatněné,“ slíbila Lenka Pokorná.

Co pojízdná kancelář občanům nabízí?
Jsou v ní k dispozici stejné služby jako ve všech informačních kancelářích, tedy podatelna, ověřování podpisů a dokumentů a služby Czech Pointu, který nabízí ověřené výpisy z rejstříků (výpis z katastru nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík trestů). Vzhledem k zaměření na starší a invalidní občany bude kancelář vyřizovat veškeré služby sociálního charakteru.

„Přivezeme potřebné formuláře až k lidem, naši pracovníci je pomohou vyplnit a rovnou je převezmou,“ popisuje Lenka Pokorná. Mobilní úřad plánuje radnice využít při místních šetřeních. „Vzhledem ke stísněným podmínkám na odboru dopravy a životního prostředí bude na místní šetření vyjíždět do terénu i mobilní kancelář, ve které se rovnou vyhotoví zápis, zapracují se do něj připomínky a vydá se občanům,“ vysvětluje tajemnice.

Příjezd mobilní kanceláře si občané mohou objednat v úředních hodinách u jakéhokoliv úředníka, se kterým řeší své záležitosti. Ten jejich požadavek předá dispečinku, který zajistí výjezd a domluví návštěvu.

Lidé se také mohou rovnou obracet na radniční Kontaktní centrum  200 189 111.