Mobilní radnice

Provoz mobilní radnice slibovala městská část poté, co se úřad přestěhoval do provizorního působiště na polikliniku Pod Marjánkou. Od 1. července svůj slib plní.
Hlavní foto

„První měsíc půjde o zkušební provoz, kdy budeme vylaďovat detaily,“ uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná s tím, že rozsah služeb, které by chtěla občanům nabídnout, by měl být co nejširší.

Městská část tak reaguje na to, že lidé mohou mít nepříjemnosti s tím, že jednotlivé části úřadu jsou rozmístěny po více pracovištích.

Mobilní radnici mají využívat občané starší 80 let, lidé invalidní a ti, pro které je nemožné či komplikované přijít na úřad kvůli snížené pohyblivosti.
„Záleží na dohodě, kancelář pojede, pokud to bude skutečně opodstatněné,“ slibuje šéfka úřadu Pokorná.

Co pojízdná kancelář občanům nabídne?
Budou v ní k dispozici stejné služby jako ve všech informačních kancelářích, tedy podatelna, ověřování podpisů a dokumentů a služby Czech Pointu, který nabízí ověřené výpisy z rejstříků (výpis z katastru nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík trestů). Vzhledem k zaměření na starší a invalidní občany bude kancelář vyřizovat veškeré služby sociálního charakteru.

„Přivezeme potřebné formuláře až k lidem, naši pracovníci je pomohou vyplnit a rovnou je převezmou,“ popisuje Lenka Pokorná. Mobilní úřad plánuje radnice využít při místních šetřeních. „Vzhledem ke stísněným podmínkám na odboru dopravy a životního prostředí bude na místní šetření vyjíždět do terénu i mobilní kancelář, ve které se rovnou vyhotoví zápis, zapracují se do něj připomínky a vydá se občanům,“ plánuje tajemnice.

V neposlední řadě pak úřad v autě může posloužit v době krizí, jako byly například povodně. Využije se při podzimních senátních volbách, při setkání radních s občany nebo při kulturních a sportovních akcích.

Příjezd mobilní kanceláře si občané mohou objednat v úředních hodinách u jakéhokoliv úředníka, se kterým řeší své záležitosti. Ten jejich požadavek předá dispečinku, který zajistí výjezd a domluví návštěvu. „Zajíždět k lidem bude kancelář po dohodě, pokud si budou přát, aby přijela v sedm večer, tak přijede v sedm,“ slibuje tajemnice.

Lidé se také mohou rovnou obracet na radniční Kontaktní centrum  200 189 111.

Technické parametry mobilní kanceláře
Jedná se o vozidlo typu VW – Volkswagen Transporter, vybavení vozu je: notebook, tiskárna, internetové připojení, digitální fotoaparát.