MIMOŘÁDNÉ, 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ - NÁVRH PROGRAMU

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se od 9:00 v zastupitelském sále úřadu městké části (6. patro) uskuteční mimořádné zasedání Zastupitelstva. 

Navrženým bodem programu je realizace pomoci Ukrajině, resp. hmotný dar partnerskému městu Chmelnický: 

1. Pomoc Ukrajině - Mgr. Ondřej Kolář

Hlavní foto

Přímý přenos jednání můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městské části Praha 6. 

V rámci jednání nebude zařazen pevný bod interpelací. 

V případe žádosti o vystoupení občanů k bodu je možné předem kontaktovat oddělení volených orgánů na čísle: 602409781.