Metropolitní plán se týká i vás

Nový metropolitní plán  bude inovativním dokumentem a ovlivní  podobu Prahy na  několik desetiletí. Zapojte se do jeho vytváření i vy.

Hlavní foto

Územní plán je závazný dokument územně plánovací dokumentace a je jedním z nejdůležitějších nástrojů územního plánování každé obce. Územní plán je základní koncepční dokument obce, mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek. Řeší toho ale mnohem víc. Stanovuje například podmínky pro už postavené stavby, navrhuje v krajině přírodní místa pro živočichy a mnoho dalšího. Územní plán hl.m. Prahy se schvaluje zastupitelstvem hl.m. Prahy.

Každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. A tato změna v územním plánování se týká každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Spolky Prahy 6 ve spolupráci s radnicí pro vás připravily nástroj k připomínkování metropolitního plánu. Cílem je získat zpětnou vazbu od „lokálních odborníků“, tedy občanů, kteří území detailně znají, protože se zde denně pohybují a vlastní tu nemovitosti. Připomínky budeme shromažďovat přes webovou stránku METROPOLITNÍ PLÁN PRAHA, kde lze otevřeně diskutovat. Průběžně budou připomínky předávány městské části, která nad projektem převzala patronát.

Využijte tuto jedinečnou možnost a připomínkujte metropolitní plán. Věnujte nyní čas studiu návrhu a konstruktivním připomínkám, než později roky úsilí o změnu zákona. Zaregistrujte se, vyjádřete se, pomozte zapojit i vaše sousedy.

Obracejte se na garanty pro informace a pomoc, nebo se jimi sami staňte. Kontaktujte koordinátorku spolků Martinu Hůlovou na email: metroplan{zavináč}praha6{tečka}org.