Měření ovzduší na Šestce

Na území městské části Praha 6 probíhá od října loňského roku projekt měření znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť ve vybraných oblastech Prahy 6.

Hlavní foto

V rámci projektu bylo firmou Envitech umístěno celkem 10 měřících stanic, z nichž jedna byla umístěna jako srovnávací mimo intravilán města. Rádi bychom Vás v tuto chvíli požádali o vyplnění krátkého dotazníku k hodnocení projektu. Dotazník naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfjvqIg4Q7EGaSNc0OjhzL64kdpAPZsaPtJBahkZjFANcTxg/viewform. Měření probíhá do konce března a vyplnění dotazníku vám nezabere více než 5 minut.
Vaše informace jsou pro nás cenné a budou součástí hodnocení projektu. Děkujeme za váš čas při vyplnění a také zájem o zlepšení kvality ovzduší v naší lokalitě.
Veřejné představení výsledků projektu je plánováno na konec dubna.
Více o projektu, včetně odkazu na výsledky měření, najdete na této webové stránce https://www.mereniovzdusi.cz/praha-6.

Související články

30. dubna skončilo hlasování v 5. ročníku projektu participativního rozpočtování Nápad pro Šestku. Během měsíce vyjádřilo svůj názor celkem 1 441 respondentů, o čtvrtinu více než v minulém ročníku. Hlasování bylo rozděleno do 2 kategorií – malé nápady a velké nápady.

Celý článek13. 5. 2024