Memorandum o Bělohorské ulici

Koncepční studie rozvoje ulice Bělohorská

Hlavní foto

Témata k řešení

 

Mobilita

 

- Parkování, zásobování

- RTT-možné pridání zastávky u Billy, proverení úpravy nevhodných rešení realizovaného projektu

- Celkové dopravní zklidnení ulice

- Prostupnost, podpora bezbariérovosti

- Podpora cyklistické dopravy

- Prerešení rozsáhlých križovatek, umístení prechodu, ostruvku

 

Zelen

 

- Kaštanová alej, doplnení aleje, výsadba nových stromu

- Tráva v kolejišti

- Kroviny – v „zálivech“ ústících z Belohorské

 

Chodníky

 

- Náhrada zalátaného asfaltu dlažbou

- Lokální rozšírení chodníku

 

Zálivy/zákoutí

 

- Plácek nad schody na Drinopolu - podporení mikrocentra a místa k setkávání,

Nejvýraznejší „záliv“ na Belohorské, který je navázán osove až ke kolejím na Kajetánce

- MC by ráda toto místo kultivovala

 

Parter

 

- Mobiliár

- Prostupnost z jedné strany ulice na druhou – pridání prechodu

- Omezení reklamy na sloupech

- Sdružení funkcí sloupu

- Rešení pro kontejnery

- Predzahrádky - zlepšení podmínek pro jejich umístení, podporit jejich rešení a usporádání dle manuálu verejných prostranství

 

Malovanka

 

- Otocka tramvaje a schody nad smyckou, návaznost na park Královka

- Prostupnost území skrze stavenište pod hotelem Pyramida

- Operacní stredisko – výstavba nové budovy, rešení návaznosti a prostupnosti

 

Tocna Dlabacov

 

- proverit možné odstranení tocny a nové usporádání prostoru - posun križovatky

 

NÁSTROJE PRO KVALITNÍ PRÍPRAVU

 

Participace

 

- zapracování výsledku participace z roku 2013

- další participacní setkání v rámci tohoto projektu

 

Koordinace

 

- zámeru a investicních akcí všech dotcených subjektu

- koordinacní schuzky se všemi subjekty

 

Spolupráce s MC - vytvorení pracovní skupiny na úrovni MC

 

- Parkovací zóny- jejich príprava a konzultace s IPR Praha

- aktualizace cenové mapy - rešení znovupronajmutí prázných prostor v ulici

 

Memorandum MC a HMP o rozvoji verejných prostranství na území MC Praha 6

 

Vytvorení pracovní skupiny na IPR Praha

 

Memorandum v plném znění spolu se souvisejícím usnesením Rady MĆ Praha 6 je k dispozici v přiloženém dokumentu.