MČ Praha 6 vyhlásila na rok 2016 dotační řízení pro Zájmové aktivity

Dotační program se týká dvou oblastí:

1. Tělovýchova a sport

2. Volný čas

Cílem je podpořit soustavnou činnost i jednotlivé akce, které umožňují dlouhodobé zájmové aktivity, tělovýchovné, sportovní a turistické vyžití obyvatel Prahy 6 s preferencí činností  orientovaných na účast všech věkových skupin, především však dětí, mládeže a rodin s dětmi.

Žádosti musí být doručeny na Úřad MČ Praha 6 od 1. 11. 2015 - nejpozději do 30. 11. 2015 pouze v elektronické podobě. Elektronická forma podání: www.praha6.cz/on-line služba Elektronické dotace.

Hlavní foto

Předpokládaný harmonogram dotačního řízení 2016

24. 9.   2015

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti   zájmových aktivit na rok 2016 (úřední deska)

1. 11. –   30. 11. 2015

Přijímání   žádostí prostřednictvím elektronického systému

Leden 2016

Předpokládaný termín posouzení projektů   odbornou komisí Rady Městské části Praha 6.

Leden 2016

Předpokládaný termín projednání dotací   Radou MČ Praha 6.

Únor 2016

Předpokládaný termín projednání přidělení   dotací Zastupitelstvem Městské části Praha 6

Březen   2016

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků   dotačního řízení

 

Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne vedoucí oddělení sportu a volnočasových aktivit Kanceláře městské části Dana Trojanová, telefon  220 189 165, e-mail: dtrojanov{zavináč}praha6{tečka}cz.

 

Podrobnější informace o dotačním řízení naleznete na www. praha6.cz/e-dotace.

Související články